Volume 171 / 2023


Integration of structural, hydrogeological and thermal remote sensing data for the determination of geothermal capacity: Edremit (Balıkesir) Basin as a case study

Jeotermal Potansiyeli Belirlemek için Termal Uzaktan Algılama, Yapısal ve Hidrojeolojik Verilerin Birlikte Kullanımı: Edremit (Balıkesir) Havzası Örnek Bir Çalışma

Önder KAYADİBİ, Şule GÜRBOĞA, Hafize AKILLI, Serap ARIKAN, Sevilay TAN, Zehra DEVECİ ARAL, Halim MUTLU

Disciplines: Geothermal researches, tectonic, hydrogeology   Pages: 1-32   1019 View
Neotectonics and geothermal potential of the East Anatolian Tectonic Block: A case study in Diyadin (Ağrı) geothermal field, NE Türkiye

Doğu Anadolu Tektonik Bloğunun Neotektoniği ve jeotermal potansiyeli: Diyadin (Ağrı) jeotermal sahasında bir durum çalışması, KD Türkiye

Ali KOÇYİĞİT

Disciplines: Geothermal researches, neotectonics   Pages: 33-68   891 View
The potential, utilization and development of geothermal energy in Türkiye

Türkiye’de jeotermal enerjinin potansiyeli, kullanımı ve gelişimi

Mehmet Furkan ŞENER, Taygun UZELLİ, İbrahim AKKUŞ, Orhan MERTOĞLU, Alper BABA

Disciplines: Geothermal researches, geothermal energy   Pages: 69-91   879 View
Comparative analysis of water and carbon dioxide injection for the thermohydraulics of an EGS project in Dikili Geothermal Field, Türkiye

Dikili Jeotermal Sahası’ndaki bir EGS projesinde su ve karbondioksit basılmasının termohidrolik açıdan karşılaştırmalı analizi, Türkiye

Ali Cemal BENİM, Aydın ÇİÇEK

Disciplines: Geothermal researches, thermohydraulics   Pages: 91-105   536 View
Neotectonics of Türkiye and its geothermal implication

Türkiye’nin neotektoniği ve jeotermal sonuçları

Naci GÖRÜR, Şebnem ÖNDER

Disciplines: Geothermal researches, Hot-Dry Rock   Pages: 107-122   619 View
Geothermal gradient variation in the Büyük Menderes Graben: implications for geothermal potential of the graben, Western Anatolia, Türkiye

Büyük Menderes Grabeni’ndeki jeotermal gradyan değişimi: Grabenin jeotermal potansiyeli için çıkarımlar, Batı Anadolu, Türkiye

Adrian WIGGINS,, İbrahim ÇEMEN

Disciplines: Geothermal researches   Pages: 123-142   238 View
Impact of thermal water on environment: case study of Mila and Guelma region, Algeria

Termal suyun çevre üzerindeki etkisi: Mila ve Guelma bölgesi örnek olay incelemesi, Cezayir

Rima KIFOUCHE, Foued BOUAICHA, Oualid BOUTERAA

Disciplines: Geothermal researches   Pages: 143-157   443 View
Importance of reinjection in sustainability of geothermal resources and reinjection well locations in Türkiye

Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğinde reenjeksiyonun önemi ve Türkiye’de reenjeksiyon lokasyonları

Nilgün DOĞDU, Oktay ÇELMEN

Disciplines: Geothermal researches, reinjection   Pages: 159-175   230 View
Geothermal power corridor-connecting the Middle East Countries

Orta Doğu Ülkelerini birbirine bağlayan Jeotermal Enerji Koridoru

Dornadula CHANDRASEKHARAM

Disciplines: Geothermal researches, Geothermal power   Pages: 177-184   323 View
A brief overview on geothermal scaling

Jeotermal kabuklaşma hakkında bir derleme

Tuğba ISIK, Alper BABA, Dornadula CHANDRASEKHARAM, Mustafa Muammer DEMİR

Disciplines: Geothermal researches   Pages: 185-203   424 View

Contents

Cover