Accepted - In Press Papers


The importance of Confocal Raman Spectroscopy and mineral chemistry studies in the magma crystallization processes: Strandja Intrusives, NW Turkey

Magma kristalleşme süreçlerinin belirlenmesinde Konfokal Raman Spektrokopisi ve mineral kimyası incelemelerinin önemi: Istranca İntrüzifleri, KB Türkiye

Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU

353 View
Stratigraphy of The Metamorphic Rocks of Niğde Massif and New Evidence of Triassic Rifting of The Inner Tauride Ocean (Central Anatolia, Türkiye)

Niğde Masifi metamorfitlerinin stratigrafisi ve İç Toros Okyanusu’nun Triyas riftleşmesine ait bulgular (Orta Anadolu, Türkiye)

Mustafa Kemal ÖZKAN, Metin BEYAZPİRİNÇ, Ali Ekber AKÇAY, Muhamed ÇOBAN, Osman CANDAN, Osman Ersin KORALAY, Meftun Kerem SÖNMEZ, Halil YUSUFOĞLU

331 View
Evaluation of recent earthquake activity along the Ganos Fault: MONGAN network test analysis

Ganos Fayı güncel deprem etkinliğinin değerlendirilmesi: MONGAN ağı test analizleri

EŞREF YALÇINKAYA, Marco BOHNHOFF, Ethem GÖRGÜN, Hakan ALP, Stephan BENTZ, Ali PINAR, Fatih ALVER, Ömer KıLıçARSLAN, Burçin Didem TAMTAŞ, Burçak GÖRGÜN

205 View
Estimating the recurrence of earthquakes with statistical methods in the city of Bingöl, Eastern Türkiye: a district-based approach

Sadık Alashan, Kenan Akbayram, Ömer Faruk Nemutlu

17 View
The potential, utilization, and development of geothermal energy in Türkiye

Mehmet Furkan ŞENER, Taygun UZELLİ, İbrahim AKKUŞ, Orhan MERTOĞLU, Alper BABA

144 View
Gis-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

Gis-based analytical hierarchy process, weight of evidence and logistic regression models for the landslide susceptibility predicting in Echorfa Region (northwestern of Algeria)

ROUKH ZİNE EL ABİDİNE, NADJI Abdelmansour

569 View
A New Look At The Origin of N-S Trending Young Basins of Western Anatolia

Batı Anadolu’nun K-G uzanımlı Genç Havzalarının Kökenine Yeni Bir Bakış

Ömer Feyzi GüRER

467 View
Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Turkey)

Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Turkey)

Buğra ÇAVDAR, Antony Morris, Mark ANDERSON, Luca MENEGON, Osman PARLAK

346 View
Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Paleoecological investigation of the Miocene (23.03-5.33 mya) rodents (Mammalia: Rodentia) in Anatolia

Hasan VURAL, Şakir Önder ÖZKURT

138 View
Production of rare-earth oxides from Eskişehir-Beylikova complex ores

Eskişehir-Beylikova kompleks cevherinden nadir toprak oksitlerinin üretimi

Haydar GÜNEŞ, Hüseyin Eren OBUZ, Hasan AKÇAY, Çiğdem KARA, Ayşe ERDEM

183 View
Caves in clastic rocks (Muğla, SW Türkiye)

Kırıntılı kayaçlı mağaralar (Muğla, GB Türkiye)

Mutlu ZEYBEK, Murat GÜL, Fikret KAÇAROĞLU, Ergun KARACAN, Ahmet ÖZBEK

271 View
Noise attenuation of a 3D marine seismic reflection dataset – a case study in the Southwest Black Sea region

3B deniz sismik yansıma veri setinin gürültü azaltımı – Güneybatı Karadeniz Bölgesi'nde bir çalışma

Hamza BİRİNCİ, Kürşat ERGÜN, Aslı Zeynep YAVUZOĞLU, Korhan KÖSE, Güniz Büşra YALÇIN, Mustafa Berkay DOĞAN, Fatma Betül KARCI, Murat EVREN, Ayşe GÜNGÖR, Bahri Serkan AYDEMİR

199 View
Groundwater potential mapping using the integration of AHP method, GIS and remote sensing: a case study of the Tabelbala region, Algeria

Ahmed BENNIA, Ibrahim ZEROUAL, Abdelkrim TALHI, Lahcen Wahib KEBIR

338 View
Evaporate salt exploration by two dimensional (2D) seismic reflection method: AnkaraPolatlı region, Central Türkiye

Recep GÜNEY, Zeynep Rezzan ÖZERK, Erdener IZLADI, Salih ERDEN, Esra AK, Erdi APATAY, Erdoğan ERYILMAZ, Batuğhan YIKMAZ, Sami Aytaç ÖZDEMİR, Sermet GÜNDÜZ, Tuğçe CAN, İmam ÇELİK, Abdullah GÜRER, Sinem AYKAÇ, Muzaffer Özgü ARISOY, Esra Burcu KÖSE, Büşra Bihter DEMİRCİ

431 View
Determination of the coal-bearing zones and the alteration zones containing uranium ore by using two dimensional (2D) seismic reflection method in Thrace Basin

Determination of the coal-bearing zones and the alteration zones containing uranium ore by using two dimension

Sinem AYKAÇ, Abdullah GÜRER, İmam ÇELİK, Batuğhan YIKMAZ, Erdoğan ERYILMAZ, Erdi APATAY, Sami Aytaç ÖZDEMİR, Sermet GÜNDÜZ, Tuğçe CAN, Esra AK, Erdener IZLADI, Salih ERDEN, Zeynep Rezzan ÖZERK, Recep GÜNEY, Esra Burcu KÖSE, Büşra Bihter DEMİRCİ

421 View
Farewell lecture by Professor A. M. Celâl ŞENGÖR: the developments in geology during the last 40 years I spent at the ITU and ITU’s contribution

A.M. Celal ŞENGÖR

220 View
First Mammuthus findings from Samsun district (Türkiye)

Samsun Bölgesi’nden (Türkiye) ilk Mammuthus (Elephantidae) bulgusu

EBRU ALBAYRAK

7 View
Active tectonics of western Kosova: insights from geomorphic and structural analyses

Alper Gürbüz, Astrit Shala, Shemsi Mustafa, Aytekin Erten

141 View
Neotectonics of Türkiye and its geothermal implication

Naci GÖRÜR, Şebnem ÖNDER

185 View
Vitrinite reflectances and mineralogy of coal clasts in the Late Carboniferous sequences in the two-deep research wells from the Kozlu coalfield (Zonguldak Basin, NW Türkiye)

Ali İhsan KARAYİĞİT, Rıza Görkem OSKAY

30 View
A brief overview on geothermal scaling

Tuğba ISIK, Alper BABA, Dornadula CHANDRASEKHARAM, Mustafa Muammer DEMİR

19 View
Coal quality, mineralogy, petrography, and geochemistry of the high-strontium Bozburun lignite (Malatya, eastern Türkiye)

Rıza Görkem OSKAY, Ali İhsan Karayiğit

72 View