İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
ALVEOLINA (GLOMALVEOLINA) HOTTINGER, 1960 VE ALVEOLINA (ALVEOLINA) D’ORBIGNY, 1826 ALTCİNSLERİNİN (FORAMINIFERIDA) TANIMI, SİSTEMATİĞİ VE REVİZYONU
Başlık: ALVEOLINA (GLOMALVEOLINA) HOTTINGER, 1960 VE ALVEOLINA (ALVEOLINA) D’ORBIGNY, 1826 ALTCİNSLERİNİN (FORAMINIFERIDA) TANIMI, SİSTEMATİĞİ VE REVİZYONU
Yazarlar: Şükrü ACAR
Anahtar Kelimeler: Altcins, Alveolina(Glomalveolina), Alveolina(Alveolina), Sistematik,
Özet:

Bu çalışmada; Alveolina D’ Orbigny, 1826 cinsi ve onun Alveolina(Alveolina) d’Orbigny, 1826 ve Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 altcinsleri, tekrar incelenmiş ve tanımları yapılmıştır. Alveolina(Alveolina)=Alv.(Alv.) ve Alveolina(Glomalveolina)=Alv.(Glomalv.) altcinslerinin sistematikleride yeniden gözden geçirilmiş veya revize edilmiştir. Alv.(Glomalv.) bir altcinstir ve Cins (?)  değildir. Çünkü bu iki altcinsin mikrosferik(fB) formlarının, tüm cins (generic) özellikleri aynıdır. Bu yüzden, Alveolina D’ Orbigny, 1826 ve Glomalveolina Hottinger, 1960, ayrı ayrı veya farklı iki Cins (?) gibi kullanılamaz. Eğer kullanılır ise: ozaman sistematik paleontoloji bölümünde GlomalveolinaAlveolina’nın sinonimi olur. Bu yüzdenAlv.(Alv.) ve Alv (Glomalv.) birer altcinstir ve bu altcinsler arasında ki yapısal farklılık; sadece ve sadece makrosferik (fA) formlarında görülür. Ayrıca bugüne kadar “Glomalveolina” yı cins (?) olarak tanımlayan çalışmaların hiçbirinde “Glomalveolina” Cinsinin (?) tanımı yapılmamıştır. Buna rağmen Alv.(Glomalv.) çok sayıda yazar tarafından ”Cins (?) Glomalveolina Hottinger, 1960 veya 1962” olarak kullanılmıştır.

10.19111/bulletinofmre.501688

Details

[English .pdf]
DESCRIPTIONS, SYSTEMATICS AND REVISIONS OF THE SUBGENERA (FORAMINIFERIDA) ALVEOLINA (GLOMALVEOLINA) HOTTINGER, 1960 AND ALVEOLINA (ALVEOLINA) D’ORBIGNY, 1826
Title: DESCRIPTIONS, SYSTEMATICS AND REVISIONS OF THE SUBGENERA (FORAMINIFERIDA) ALVEOLINA (GLOMALVEOLINA) HOTTINGER, 1960 AND ALVEOLINA (ALVEOLINA) D’ORBIGNY, 1826
Authors: Şükrü ACAR
Keywords: Subgenus, Alveolina(Glomalveolina), Alveolina(Alveolina), Systematic,
Abstract:

In this study, the genus Alveolina D’ Orbigny, 1826 and its Alveolina (Alveolina) D’ Orbigny, 1826 and Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960subgenera were re-examined and identified. Systematics of the subgenera Alveolina(Alveolina)=Alv.(Alv.) and Alveolina(Glomalveolina)=Alv.(Glomalv.) have also been reviewed and revised. Alv.(Glomalv.) is considered as a subgenus, not a genus (?). Because, all the generic features of microspheric generations (fB) of these two subgenera are identical. Thus, Alveolina D’ Orbigny, 1826 and Glomalveolina Hottinger, 1960 cannot be used as if they were two different genera (?). Otherwise Glomalveolina would be the synonym of Alveolina in “Systematic Paleontology” chapter. Therefore, Alv.(Alv.) and Alv.(Glomalv.) are each subgenus, and the structural difference between these subgenera is only seen in their megalospheric generations (fA). Besides, description of the genus (?) Glomalveolina has never been made in any of the studies in which Glomalveolina is referred as genus (?). However, the subgenus Alv.(Glomalv.) has incorrectly been used by many authors as “genus (?)Glomalveolina Hottinger, 1960 or 1962”.

10.19111/bulletinofmre.501688


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019