İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
YARPUZ-KAYPAK (AMANOSLAR, OSMANİYE) YÖRESİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ
Başlık: YARPUZ-KAYPAK (AMANOSLAR, OSMANİYE) YÖRESİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ
Yazarlar: Tamer RIZAOĞLU, Utku BAĞCI, Osman PARLAK
Anahtar Kelimeler: Ofiyolit,Petrografi,Jeokimya,yitim zonu üstü,Neotetis,Türkiye,
Özet:

Amanoslarda, Yarpuz-Kaypak (Osmaniye) yöresindeki ofiyolitik kayaçlar harzburjitik tektonitler ve mafik kümülat kayaçlarından oluşmaktadır. Tektonitler serpantinize harzburjitler ile temsil edilirken kümülat kayaçları gabronorit ve gabro ile temsil edilmektedir. Kümülat kayaçlardaki minerallerin kristallenme sırası klinopiroksen, ortopiroksen, plajiyoklaz ve amfibol şeklindedir. Tektonit ve kümülatların ana element içerikleri yay ile ilişkili tektonik ortamlar ile uyumludur. Bu kayaçlar, iz element konsantrasyonları bakımından, büyük iyonyarıçaplı elementlerce zenginleşme göstermektedir. Elde edilen jeokimyasal ve petrografik veriler, Yarpuz-Kaypak (Osmaniye) yöresindeki tektonit ve kümülat kayaçların Güney Neotetis okyanusunun Geç Kretase’de kapanması sırasında okyanus içi yitim zonu dalma-batma zonu üzerinde oluşan ve Arap platformunun kuzey kenarına yerleşen okyanusal litosfer kalıntıları olduğuna işaret etmektedir.

10.19111/bulletinofmre.501393

Details

[English .pdf]
GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SIGNIFICANCE OF THE OPHIOLITIC ROCKS OF THE YARPUZ-KAYPAK (AMANOSLAR, OSMANİYE) AREA
Title: GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SIGNIFICANCE OF THE OPHIOLITIC ROCKS OF THE YARPUZ-KAYPAK (AMANOSLAR, OSMANİYE) AREA
Authors: Tamer RIZAOĞLU, Utku BAĞCI, Osman PARLAK
Keywords: Ophiolite,petrography,geochemistry,supra-subduction zone,Neotethys,Turkey,
Abstract:

Yarpuz-Kaypak (Osmaniye) region, located in Amanos Mountains, contains harzburgitic tectonites and mafic cumulates. The tectonites are represented by serpantinized harzburgites, whereas the cumulates are characterized by gabbronorite and gabbro compositions. The crystallization order within the cumulates is clinopyroxene, orthopyroxene plagioclase and amphibole. The major element compositions of the tectonites and cumulate rocks are consistent with formation in an arc-related tectonic setting. Trace element concentrations of these rocks exhibit large ion litophile element enrichments. Both geochemical and petrographic evidence suggest that the tectonite and cumulate rocks from the Yarpuz-Kaypak (Osmaniye) region represent the remnants of an oceanic lithosphere that formed in a supra-subduction zone tectonic setting during the closure of the Southern Neotethyan ocean and emplaced onto the northern margin of the Arabian platform in Late Cretaceous.

10.19111/bulletinofmre.501393


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019