İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Elektrik özdirenç kuyu logu eğrilerinden yapısal bilginin eldesi için bir yaklaşım
Başlık: Elektrik özdirenç kuyu logu eğrilerinden yapısal bilginin eldesi için bir yaklaşım
Yazarlar: DOĞAN CAN KARATAŞ, EMİN UĞUR ULUGERGERLİ, UĞUR ZAMAN
Anahtar Kelimeler: Özdirenç kuyu logu, normal log, özdirenç kuyu logu modelleme, özdirenç kuyu logu araştırma derinliği, özdirenç kuyu logu ters çözüm,
Özet:

Kuyu logu ölçümlerinde, kuyu içindeki akışkanın özdirenç log eğrilerine etkisi ile 16 ve 64 inch loglar için araştırma derinliği/uzaklığı yer altı yapılarının bakışımlı olduğu varsayımı ile iki boyutlu sayısal modelleme ile incelenmiştir. Gerçek özdirenç değerlerinin eldesinde ampirik yaklaşım yerine ters çözüm kullanılması ile yapısal bilgiye ulaşılmıştır. Genel olarak, birimin kalınlığının (k) log boyuna (l) oranına (k/l) bağlı olarak, iletken akışkan (1 ohm.m <) kullanılması durumunda yalıtkan formasyonlar k/l < 1 için “M” biçimli belirti üretmekte veride sanal yapılara neden olarak iletken birim olarak görünmektedir. Araştırma derinliği /uzaklığı ise log boyuna ve uzaklığa bağlı olarak yapı özdirencinde sapmalara neden olmaktadır. Ters Çözüm çalışması ile olası modellerden biri elde edilmektedir. Bu tür çalışmalara katkısı ise, diğer yaklaşımlarda ihmal edilen, elde edilen özdirenç modellinin veriye uyumunun ortaya konmasıdır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.451546

Details

[English .pdf]
An approach to obtain the structural information from the electrical resistivity well logging curves
Title: An approach to obtain the structural information from the electrical resistivity well logging curves
Authors: DOĞAN CAN KARATAŞ, EMİN UĞUR ULUGERGERLİ, UĞUR ZAMAN
Keywords: Resistivity well log, resistivity normal log, resistivity well log modelling, resistivity well log research depth, resistivity well log inversion,
Abstract:

In well logging measurements, the effect of the fluid in the well on the resistivity log curves and the investigation depth/distance for 16 and 64 inches logs were investigated in two-dimensional numerical modeling with the assumption that underground structures are symmetrical. Structural information was obtained via recovering the real resistivity values by using the inversion rather than empirical approaches. Generally, in the case of using the conductive fluid (1 ohm.m<) depending on the ratio of unit thickness (k) with respect to the length of log (l) (i.e. k/l), the insulating formations produce an “M” shaped signs for k/l<1 and appears as the conductive unit that cause fictitious structures in the data. The depth/distance of the research on the other hand causes deviations in the resistivity of structure due to tool length and distance. By the help of the inversion study one of the possible models is obtained. Contribution of this method to such studies is the reveal of compatibility of the resistivity model and data that usually neglected in other approaches.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.451546 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019