İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) erken İpresiyen Alveolina topluluklarının sistematiği, biyostratigrafisi ve paleoortamsal incelemesi
Başlık: Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) erken İpresiyen Alveolina topluluklarının sistematiği, biyostratigrafisi ve paleoortamsal incelemesi
Yazarlar: Alper BOZKURT, Muhittin GÖRMÜŞ
Anahtar Kelimeler: Alveolina, biyostratigrafi, paleoortam, Eosen, Isparta
Özet:

Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) yüzeyleyen Tanesiyen-erken İpresiyen (orta İlerdiyen) yaşlı Büyükkırtepe Formasyonu’na ait kireçtaşları zengin bir bentik foraminifer topluluğuna sahiptir. Formasyonun Alveolina türleri açısından yüksek çeşitlilik sunan İlerdiyen düzeyleri Alveolina (Glomalveolina) karsica, A.(G.) aff. karsica, A.(G.) lepidula, A.(G.) cf. subtilis, A. (Alveolina) aragonensis, A.(A.) cemali, A.(A.) corbarica, A.(A.) cf. coudurensis, A.(A.) decipiens, A.(A.) dedolia, A.(A.) ellipsoidalis, A.(A.) erki, A.(A.) guidonis, A.(A.) cf. ilerdensis, A.(A.) montanarii, A.(A.) moussoulensis, A.(A.) pasticillata, A.(A.) pisella, A.(A.) rotundata kazancii, A.(A.) trempina, A.(A.) varians ve A.(A.) vredenburgi gibi türlerle karakterize olur. Alveolina cinsine ait 30 farklı tür ve alt tür içeren topluluktan A.(A.) acari n.sp. ve A.(A.) ozbahcensis n.sp. yeni türleri ile A.(A.) avsari fusunae n.ssp. yeni alt türü ilk kez bu çalışmada tanımlanmıştır. Ayrıca birey sayılarının yetersiz olması nedeniyle adlandırılmamış olası yeni alttürler tanımlanarak önerilmiştir. Çalışma alanında bentik foraminifer zonlarından SBZ 3-SBZ 8 biyozonları aralığında tanımlanan Alveolina topluluğu, genel olarak Tetis Kuşağının diğer bölgelerindeki eş yaşlı topluluklar ile benzer stratigrafik dağılımlar göstermesine karşın, bazı farklılıklar sunmaktadır. Elde edilen veriler, çalışma alanının Tanesiyen-erken İpresiyen (orta İlerdiyen) zaman aralığında lagün ortamından, normal tuzluluğa sahip düşük enerjili sığ denize kadar değişen bir ortam olduğunu göstermektedir.

 

10.19111/bulletinofmre.740944

Details

[English .pdf]
Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) erken İpresiyen Alveolina topluluklarının sistematiği, biyostratigrafisi ve paleoortamsal incelemesi
Title: Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) erken İpresiyen Alveolina topluluklarının sistematiği, biyostratigrafisi ve paleoortamsal incelemesi
Authors: Alper BOZKURT, Muhittin GÖRMÜŞ
Keywords: Alveolina, biyostratigrafi, paleoortam, Eosen, Isparta
Abstract:

Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) yüzeyleyen Tanesiyen-erken İpresiyen (orta İlerdiyen) yaşlı Büyükkırtepe Formasyonu’na ait kireçtaşları zengin bir bentik foraminifer topluluğuna sahiptir. Formasyonun Alveolina türleri açısından yüksek çeşitlilik sunan İlerdiyen düzeyleri Alveolina (Glomalveolina) karsica, A.(G.) aff. karsica, A.(G.) lepidula, A.(G.) cf. subtilis, A. (Alveolina) aragonensis, A.(A.) cemali, A.(A.) corbarica, A.(A.) cf. coudurensis, A.(A.) decipiens, A.(A.) dedolia, A.(A.) ellipsoidalis, A.(A.) erki, A.(A.) guidonis, A.(A.) cf. ilerdensis, A.(A.) montanarii, A.(A.) moussoulensis, A.(A.) pasticillata, A.(A.) pisella, A.(A.) rotundata kazancii, A.(A.) trempina, A.(A.) varians ve A.(A.) vredenburgi gibi türlerle karakterize olur. Alveolina cinsine ait 30 farklı tür ve alt tür içeren topluluktan A.(A.) acari n.sp. ve A.(A.) ozbahcensis n.sp. yeni türleri ile A.(A.) avsari fusunae n.ssp. yeni alt türü ilk kez bu çalışmada tanımlanmıştır. Ayrıca birey sayılarının yetersiz olması nedeniyle adlandırılmamış olası yeni alttürler tanımlanarak önerilmiştir. Çalışma alanında bentik foraminifer zonlarından SBZ 3-SBZ 8 biyozonları aralığında tanımlanan Alveolina topluluğu, genel olarak Tetis Kuşağının diğer bölgelerindeki eş yaşlı topluluklar ile benzer stratigrafik dağılımlar göstermesine karşın, bazı farklılıklar sunmaktadır. Elde edilen veriler, çalışma alanının Tanesiyen-erken İpresiyen (orta İlerdiyen) zaman aralığında lagün ortamından, normal tuzluluğa sahip düşük enerjili sığ denize kadar değişen bir ortam olduğunu göstermektedir.

 

10.19111/bulletinofmre.740944


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020