İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2017 Yılı 154. Cilt
KB İÇ ANADOLUDAKİ ANA NEOTEKTONİK YAPILARDAN BİRİ: BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU VE ILİŞKİLİ FAYİLERLEME KIVRIMLARI
ONE OF THE MAİN NEOTECTONİC STRUCTURES İN THE NW CENTRAL ANATOLİA: BEYPAZARI BLİND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATİON FOLDS
Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT, Bülent KAYPAK


ÇAMARDI (NİĞDE) YÖRESİNDE NİĞDE MASİFİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSİF İN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DİSTRİCT
Ramazan DEMİRCİOĞLU, Yaşar EREN


PİRAMAGROON ANTİKLİNALİNİN GÜNEYDOĞUSUNUN STRATİGRAFİSİ VE YAPISI: SÜLEYMANİYE, KUZEYDOĞU, IRAK
STRATİGRAPHY AND STRUCTURE OF THE SOUTHEASTERN PART OF PİRAMAGROON ANTİCLİNE, SULAİMANİ AREA, NORTHEAST IRAQ
Kamal Haji KARİM, Polla Azad KHANAQA


ANTALYA DOĞUSU SAHİLLERİNDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ PROBLEMLERİNE BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH TO COAST EDGE LINE AT THE EASTERN ANTALYA MARGINAL-MARINE SEA SIDES
Muhittin GÖRMÜŞ, Levent BAŞAYİĞİT, Ahmet UYSAL


DATÇA VE HİSARÖNÜ KÖRFEZLERİNİN GÜNCEL SEDİMANLARINDA TANE BOYU, TOPLAM AĞIR MİNERAL VE ELEMENT DAĞILIMLARI İLE BUNLARI KONTROL EDEN FAKTÖRLER
GRAIN SIZE, TOTAL HEAVY MINERAL AND ELEMENT DISTRUBITION OF ACTUAL SEDIMENTS ON BOTTOM OF HISARÖNÜ AND DATÇA BAYS AND ITS CONTROL FACTORS
Barbaros ŞİMŞEK, Mustafa ERGİN, Murat EVREN, Özgür TÜRKMEN, Serkan PALAS, Hakan PEHLİVAN, Bahri Serkan AYDEMİR, Füsun ÖCAL


AKVEREN FORMASYONUNUN MAASTRİHTİYENDEN SELANDİYENE PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ VE PALEOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, BATI KARADENİZ, TÜRKİYE
MAASTRICHTIAN - SELANDIAN PLANKTONIC FORAMINIFERA BIOSTRATIGRAPHY AND PALAEOECOLOGICAL INTERPRETATION OF AKVEREN FORMATION IN BARTIN AREA (WESTERN BLACK SEA, TURKEY)
CANER KAYA ÖZER


MA’RIB BÖLGESİ’NDE (ARABİSTAN YARIMADASI GB’SI) İLK KEŞFEDİLEN MANYEZİTDOLOMİT KUŞAĞININ KÖKENİ, SEDİMANTOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ
SEDIMENTOLOGY, MINERALOGY AND ORIGIN OF THE FIRST DISCOVER MAGNESITEDOLOMITE BELT IN MA’RIB DISTRICT, SW ARABIAN PENINSULA
Saad Zeki ABDULKADİR Aİ-MASHAIKI


TERSİYER (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) KATRANDEDETEPE FORMASYONUNDA SODYUM SÜLFAT (GLOBERİT-BLÖDİT) – HALİT BİRLİKTELİĞİ, EREĞLİ-BOR HAVZASI, TÜRKİYE
SODIUM SULFATE (GLAUBERITE-BLOEDITE) - HALITE ASSOCIATION İN THE TERTIARY (UPPER MIOSENE - PLIOCENE) KATRANDEDETEPE FORMATION, EREĞLİ-BOR BASIN, TURKEY
Gökhan KADINKIZ, Mustafa KARAKAŞ, Mehmet PEKGÖZ, Abdurrahman MURAT


SAVCIBEY GÖLETİ (BİLECİK) EKSEN YERİNİN GEÇİRİMLİLİĞİ VE ENJEKSİYON PERDESİNİN BOYUTLANDIRILMASI
PERMEABILITY OF SAVCIBEY DAM (BİLECİK) AXIS LOCATION AND DESIGN OF GROUT CURTAIN
Mustafa Can CANOĞLU, Bedri KURTULUŞ


ZEMİNLERİN EMNİYETLİ TAŞIMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİNDE OTURMA MİKTARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF AMOUNT OF SETTLEMENT IN DETERMINING THE BEARING CAPACITY OF SOILS
SELÇUK ALEMDAĞ, Aslıhan CİNOĞLU, Elif GACENER


GÜLLÜK (MUĞLA) SULAK ALANININ DURAYLI İZOTOPLARLA (δ18O, δD) İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF GÜLLÜK (MUĞLA) WETLAND BY STABLE ISOTOPES (δ18O, δD)
Melis A. SOMAY


KARABAĞLAR POLYESİNDE YERALTI SUYU METAL-METALOİT İÇERİĞİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (MUĞLA, TÜRKİYE)
ASSESSMENT OF METAL-METALLOID CONTENT USING GEOSTATISTICAL METHODS IN GROUNDWATER OF KARABAĞLAR POLJE (MUĞLA, TURKEY)
Bedri KURTULUŞ, Çağdaş SAĞIR, Özgür AVŞAR


ALTIN CEVHERİNİN TEK TANE DARBE KIRILMA FONKSİYONLARININ AĞIRLIK DÜŞÜRME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION ON SINGLE-PARTICLE IMPACT BREAKAGE FUNCTIONS OF A GOLD ORE BY DROP-WEIGHT TECHNIQUE
Ömürden GENÇ


GRAVİTE VERİLERİNİN FİZİKSEL DÖNÜŞÜM REAKSİYONU VE DOĞRUSALLIK İKİLEMİ
THE REACTION OF PHYSICAL TRANSFORMATION OF THE GRAVITY DATA AND LINEARITY DILEMMA
Ertan TOKER


“GRAVİTE VERİLERİNİN FİZİKSEL DÖNÜŞÜM REAKSİYONU VE DOĞRUSALLIK İKİLEMİ” YAZISINA YANIT
RESPONSE TO THE “REACTION OF THE PHYSICAL TRANSFORMATION OF THE GRAVITY DATA AND LINEARITY DILEMMA”
Uğur AKIN


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION NOTES TO THE AUTHORS
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018