İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonu’nun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri
Başlık: Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonu’nun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri
Yazarlar: Güldemin DARBAŞ, Fatma BAYRAK, Ali GÜREL
Anahtar Kelimeler: XRD, jeokimyasal analizler, Yenicekale Formasyonu, Pazarcık, Kahramanmaraş
Özet:

Çalışma alanı Kahramanmaraş ilinin Pazarcık-Narlı dolaylarında yer alır. Çalışmanın konusu, Yenicekale Formasyonu Kışla Marn Üyesi’ne ait birimlerin çimento hammaddesi olarak değerinin araştırılmasıdır. XRD çalışmaları sonucunda tüm kayaç analizleri ile bölgede geniş alanlarda yüzlek veren Yenicekale Formasyonu Kışla Marn Üyesi’nin genel olarak illit, kuvars, dolomit, kalsit ve klorit minerallerinden oluştuğu tespit edilmiştir. İllit mineralinin baskın olduğu iki örnekte ise detay kil fraksiyonu yapılmıştır. Jeokimyasal analizler ile birimlerin SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3 içerikleri tespit edilmiş, çimento hammaddesi sınır değerleri ile bu değerler karşılaştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde toplam alkali elementlerin (Na2O + K2O) sınır değerler içinde kaldığı, ancak diğerlerinin bu sınır değerlerinin altında ya da üstünde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma sahasında gerçekleştirilen jeokimyasal analiz ile çimento fabrikalarında istenen Silikat ve Alüminyum Modülleri ve Hidrolik Modülleri hesaplanmıştır. Türk çimento fabrikalarında Silikat Modülleri için en uygun değerler 2,2-2,6 arasındadır. Bu çalışmada Silikat Modülü değerleri ise 1,94-5,22 aralığındadır. Alüminyum için standart değerler ise 1,5-2,5 arasındadır. Bu çalışmada tespit edilen değerler de 0,43-1,38 aralığındadır. Hidrolik Modülü için standart değerleri 1,8-2,2 arasındadır. Bu çalışmada tespit edilen değerler ise 0,24-5 aralığındadır.

10.19111/bulletinofmre.856536

Details

[English .pdf]
Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonu’nun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri
Title: Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonu’nun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri
Authors: Güldemin DARBAŞ, Fatma BAYRAK, Ali GÜREL
Keywords: XRD, Geochemical analyzes, Yenicekale Formation, Pazarcık, Kahramanmaraş
Abstract:

The study area is located around Pazarcık-Narlı, Kahramanmaraş province. As a result of XRD studies, it was determined that Yenicekale Formation Kışla Marn Member which is exposed to large areas in the region is composed of illite, quartz, dolomite, calcite and chlorite minerals by rock analyzed. By geochemical analysis, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3 contents of the units were determined and these values were compared with the limit values used in cement raw materials. When the results were evaluated, it was determined that the total alkali elements (Na2O+ K2O) were within the limit values, but others were below or above these limit values.In addition, with geochemical analyses, it was calculated Silicate and Aluminium Modules. The most suitable values for Silicate Modules in Turkish Cement Factories are 2.2-2.6. In this study, Silicate Modulus values are in the range of 1.94-5.22. Standard values for Aluminum are between 1.5 and 2.5. The values of Aluminum Modules determined in this study are in the range of 0.43-1.38. For Hydrolic Module, the standard values are in the range of  1.8-2.2. The values ​​determined in this study are in the range of 0.4-5.

 

10.19111/bulletinofmre.856536


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021