İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Vorkuta kömür madenlerinde tavan çökme bölgeleri oluşumunun fiziksel modellenmesi
Başlık: Vorkuta kömür madenlerinde tavan çökme bölgeleri oluşumunun fiziksel modellenmesi
Yazarlar: Boris Yu ZUEV, Ruslan S. ISTOMIN, Stanislav V. KOVSHOV, Vyacheslav M. KITSIS
Anahtar Kelimeler: Kömür madenciliği, Tavan çökmesi, Fiziksel modelleme.
Özet:

Madencilik sırasındaki tavan çökmesi olayı, madencilerin hayatları ve ekipman performansları için sürekli bir tehdittir. Bu durumu önlemek için, farklı sayısal ve fiziksel yaklaşımlar kullanılır. Bu araştırmada, eşit materyaller kullanarak -951 m ile -841 m arasındaki masif bölgenin fiziksel modellemesi yapılmıştır. Vorkuta kömür yatağının işletilmesi için çeşitli seçenekler göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar; yalnızca üst endüstriyel damarın işletilmesi, alt kömür damarının üstteki damarı koruyucu tabaka olarak işletilmesi ve yukarı doğru işletme düzeninde devam ederken üst kömür damarı tavanının karmaşık yapısının çökme bölgesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi şeklindedir. Ana sonuçlar şu şekildedir: hesaplanan çöküntü bölgesi teorik olandan yaklaşık %30 daha büyüktür; alt koruyucu kömür damarı ile madencilik yapıldığında çöküntü bölgesi küçülmüştür; en büyük çöküntü bölgesi, kayalar yukarı doğru ilerleyen düzende işletilirken gelişmiştir. Böylece araştırmalar daha büyük bir metan verimi için ayarlama gereğini göstermiştir. Çökme bölgesinin özelliklerini anlamak için daha geniş ölçekli modellemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.620478

Details

[English .pdf]
Physical modeling the formation of roof collapse zones in Vorkuta coal mines
Title: Physical modeling the formation of roof collapse zones in Vorkuta coal mines
Authors: Boris Yu ZUEV, Ruslan S. ISTOMIN, Stanislav V. KOVSHOV, Vyacheslav M. KITSIS
Keywords: Coal mining, Roof collapse, Physical modeling.
Abstract:

Collapse of the roof during mining is a constant threat to the lives of miners and equipment performance. To predict it, different numerical and physical approaches are used. Physical modeling of the massif region from -951 m to -841 m using equivalent materials were undertaken in this investigation. Various options for mining the Vorkuta coal deposit were considered: mining only the upper industrial seam, mining the lower coal seam as a protective layer to the upper one, and assessing the impact on the collapse zone of the complex structure of the upper coal seam roof while maintaining an upward order of mining. The main results were as follows: calculated collapse zone is approximately 30% larger than theoretical; collapse zone decreased when using mining with lower protective coal seam; the largest collapse zone was observed when pinching the rocks in upward mining order. Therefore, the research has shown the need to adjust the project for a larger methane yield. Further large-scale modeling is needed for understanding the characteristics of the collapse zone.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.620478 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020