Volume 166 / 2021


Investigation of the effect of fly ash released from Kütahya thermal power plants by using remote sensing methods

Kütahya termik santrallerinden salınan uçucu kül etkilerinin uzaktan algılama yöntemleri ile araştırılması

Güzide KALYONCU ERGÜLER, Fatma Melis BAYINDIR, Ayşe DAĞLIYAR

Disciplines: Earth Science, Remote Sensing   Pages: 1-18   1772 View
Ilk_inv: a Matlab based algorithm for rapid computation of pseudo-3D density contrast distribution by using Bouguer gravity data

Ilk_inv: Bouguer gravite verileri ile yapma-3B kontrast dağılımının hızlı hesaplaması üzerine Matlab tabanlı bir algoritma

İlkin ÖZSÖZ

Disciplines: Earth Science, Seismology   Pages: 19-32   1343 View
New age findings with microfossils of the Van Formation (Van, Eastern Anatolia)

Van Formasyonu’nun (Van, Doğu Anadolu) mikrofosillerle yeni yaş bulguları

Ayşegül GÜNEY, Elvan DEMİRCİ, Kemal KORKMAZ, Sefer ÖRÇEN

Disciplines: Earth Science, Paleontology   Pages: 33-52   1137 View
Usability value of the Yenicekale formation exposure around the Pazarcık (Kahramanmaraş) as a cement raw material

Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale formasyonunun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri

Güldemin DARBAŞ, Fatma BAYRAK, Ali GÜREL

Disciplines: Earth Science, Geochemistry   Pages: 53-69   1056 View
Investigation of the coefficient of consolidation of fine-grained soils using combined apparatus

İnce taneli zeminlerin konsolidasyon katsayısının kombine düzenek kullanılarak incelenmesi

Ramin ASADİ, Kamil KAYABALI, Mehmet Can BALCI

Disciplines: Earth Science, Engineering Geology   Pages: 71-83   1058 View
Active tectonics of Gülpınar-Tuzla area (Biga Peninsula, NW Turkey): the source of 6 February-24 March 2017 earthquake cluster

Gülpınar - Tuzla bölgesinin (Biga Yarımadası, KB Türkiye) aktif tektoniği: 6 Şubat-24 Mart 2017 deprem kümelenmesinin kaynağı

Ali KOÇYİĞİT, Şule GÜRBOĞA

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 85-112   565 View
Segmentation and classification algorithms applied to sentinel-2A images for geological mapping: case of the Al Glo’a sheet (1/50000), Morocco

Sentinel-2A görüntülerine jeolojik haritalama için uygulanan bölümleme ve sınıflandırma algoritmaları: Al Glo’a paftası örneği (1/50000), Fas

Abdessamad EL ATILLAH, Mouhssine EL ATILLAH, Zine El Abidine EL MORJANI, Khalid EL FAZAZY, Mustapha SOUHASSOU

Disciplines: Earth Science, Remote Sensing   Pages: 113-125   1356 View
The relationship between seismic quality factor and peak ground acceleration, a case study: M=4.3, 17.01.2015 Eskişehir Earthquake

Sismik kalite faktörü ile maksimum yer ivmesi arasındaki ilişki, arazi çalışması: M=4.3, 17.01.2015 Eskişehir Depremi

Muammer TÜN

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 127-144   892 View
Alien foraminifers of the northern and northeastern coastlines of Cyprus Island

Kıbrıs Adası kuzey ve kuzeydoğu kıyılarının göçmen foraminiferleri

Engin MERİÇ, M. Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY ERYILMAZ, M. Fatih HÜSEYİNOĞLU, Mustafa KUMRAL, Erol SARI

Disciplines: Earth Science, Paleontology   Pages: 145-165   873 View
The distribution of elements in the alteration of feldspatic minerals

Feldispatik minerallerin bozuşmasında elementlerin dağılımı

Kıymet DENİZ, Yusuf Kağan KADIOĞLU, Tamer KORALAY, Bahattin GÜLLÜ

Disciplines: Earth Science, Mineralogy   Pages: 167-188   790 View
Imaging the tectonic components under the Eastern Mediterranean and Black Sea with gravity (satellite) data

Gravite (uydu) verileri ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz altındaki tektonik bileşenlerin görüntülenmesi

Ceyhan Ertan TOKER, Emin U. ULUGERGERLİ

Disciplines: Earth Science, Remote Sensing   Pages: 189-194   729 View

ACKNOWLEDGEMENT

Contents