İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please waitMaden Tetkik ve Arama Dergisi 1936 yılından bu yana yayın hayatına devam eden, yerbilimleri alanında en uzun tarihçeye sahip hakemli bilimsel yayınlardan biridir. MTA Dergisi 1936-1983 yılları arasında tek bir dergi olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler içerecek şekilde basılmış, 1985’den bu yana ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dergi şeklinde ve 2019 yılı itibariyle yılda 3 kez yayımlanmaktadır. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerden makale kabul ücreti, makale işlem ücreti ve basım ücreti alınmamaktadır.
MTA Dergisi aşağıda belirtilen ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) Database
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 • EBSCO
 • Geological Abstracts
 • Georef Database
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • Scopus
 • The ICI Journals Master List (Copernicus)
 • TR DİZİN
 • Zoological Record
 • MIAR

Devamı..

Bulletin of the Mineral Research and Exploration is a peer-reviewed scientific journal which has been published since 1936 and is one of the longest publication time in the field of earth sciences. It has been published as a single journal between 1936-1985 including articles in Turkish, English, French and German, and since 1985 it has been published as two journals in Turkish and English languages. Bulletin of the Mineral Research and Exploration has 3 issues in a year since 2019. There is no admission fee, article processing fee and printing fee for the articles sent to the journal for publication.
Bulletin of The Mineral Research and Exploration is indexed and abstracted in national and international databases given below.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) Database
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 • EBSCO
 • Geological Abstracts
 • Georef Database
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • Scopus
 • The ICI Journals Master List (Copernicus)
 • TR DİZİN
 • Zoological Record
 • MIAR

Read More..

MTA Dergisi ISSN: 1304-334X
E-ISSN: 2651-3048
Bull.Min.Res.Exp. ISSN: 0026-4563
E-ISSN: 2651-3048

Maden Tetkik ve Arama Dergisi
Bulletin of the Mineral Research and Exploration
MTA Dergisi / Bull.Min.Res.Exp.

 
 

 
Telif Hakkı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Dergisi'nin yayıncısıdır. Yazarlar, Maden Tetkik ve Arama Dergisi’nde yayımlandıktan sonra çalışmalarının telif haklarını devretmeleri gerekmektedir ve “Telif Hakkı Devir Formu” doldurulup dergiye göndermeleri zorunludur. İlgili yazar, gönderilen makalenin benzer bir biçimde başka bir yerde yayınlanmadığından, makalenin orijinal olduğundan ve yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıdır. Dergi ticari amaçlar dışında, patent hakları gibi telif hakkı dışındaki tüm hakları saklı tutar. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu muhafaza etmektedir. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, makaleleri “Yaratıcı Ortak Atıf-Gayri Ticari-Türevler (CC-BY-NC-ND 4.0 )”, başkalarının çalışmalarınızı indirmelerine ve size itibar ettikleri sürece başkalarıyla paylaşmalarına izin verebilir, ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez veya ticari olarak kullanamazlar.

Hakem Değerlendirmesi: Maden Tetkik ve Arama Dergisi hakemli bir dergidir. Çevrimiçi gönderim sürecine ve açık erişim sistemine sahiptir. Hakem değerlendirme süreci tek taraflı olarak gizlidir yani hakemler isimlerinin görünür olmasını tercih etmezlerse isimleri gizli tutulurlar. Yazarlar için verilen talimatlara uymayan veya dergi kapsamı dışında olan yazılar, baş editör tarafından hakem incelemesine alınmadan reddedilebilir. Bir makale yayına kabul edildikten, hakemin önerdiği düzeltmeler tamamlandıktan sonra yazarın, editör tarafından kabul edilen makaleden sapma teşkil eden değişiklikler yapmasına izin verilmeyecektir.

Ücret Politikası: Maden Tetkik ve Arama Dergisi, basılı ve elektronik makaleler veya abonelik için, yazarlardan yayın ücreti veya benzeri bir ödeme talep etmemektedir.
Copyright: Publisher of the Bulletin of the Mineral Research and Exploration is General Directorate of Mineral Research and Exploration. Once published in Bulletin of the Mineral Research and Exploration, the authors transfer the copyrights of their work and it is mandatory to fill in the “Copyright transfer Form” and send it to the journal. The corresponding author must ensure that the submitted article has not been published elsewhere in a similar form, that the article is original, and will not be sent elsewhere for publication. It reserves all rights other than copyright, such as patent rights, except for commercial purposes. The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creative Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” license which allows others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

Peer-Review: Bulletin of the Mineral Research and Exploration is a peer-reviewed journal. It has an online submission process and an open access system. The peer-review process is single-blind; referees are kept anonymous if they do not prefer their name visible. Manuscripts may be rejected without peer-review by the editor-in-chief if they do not comply with the instructions for authors or if they are beyond the scope of the journal. After a manuscript has been accepted for publication, after referee-recommended revisions are complete, the author will not be permitted to make changes that constitute departures from the manuscript that was accepted by the editor.

Fee Policy: Bulletin of the Mineral Research and Exploration does not charge any fee or subscription fee for the printed and electronic versions of the journal, and any publication fee or similar payment for authors


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021