İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Hakkımızda

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 1935 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren hakemli bir dergidir.

Yer bilimlerinin her dalına ilişkin bilimsel ve teknik araştırmalara ait verileri içeren makalelerin yer aldığı bir dergi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Dergideki yayınlar tamamen ücretsiz olup (makale kabul ücreti, makale işlem ücretli ve yayın ücreti de talep edilmemektedir), derginin temel amaçlarından biri dünya çapındaki araştırmacılara ücretsiz yayın platformu sağlamaktır. MTA Dergisine kabul edilen makaleler intihal tespit programlarıyla intihal taramasına tabii tutulur. İntihal veya kendinden çalma tespit edilen makaleler dergi tarafından derhal reddedilir.

MTA Dergisi, tamamen açık erişim dergisi olarak yayınlanmaktadır, tüm makaleler internette mevcuttur ve dünya çapındaki kullanıcılar tarafından yayınlanır yayınlanmaz erişilebilmektedir. Herhangi bir ortamda ticari olmayan kullanımına ve dağıtımına izin verilmektedir, yazarın ve derginin düzenli olarak atıf almasına imkân sağlamaktadır.

MTA Dergisi'nin Türkçe versiyonu ULAKBİM veri tabanında, İngilizce versiyonu ise Thompson Reuters  Master Journal List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogical abstracts ve Scopus veri tabanında taranmaktadır.

About Us

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is a peer-reviewed journal of earth sciences which has been being published since 1935.

Bulletin of the Mineral Research and Exploration contains articles which include data belong to the scientific and technical researches in all of the branches of earth sciences; it has been being published in Turkish and English twice a year periodically. Publication in this bulletin is completely free (There are neither article submission charges nor article processing charges and also no publication fees), as one of the primary goals of the journal is to provide a free publishing platform to the researchers worldwide. Papers submitted to Bull.Min.Res.Exp will be screened for plagiarism by plagiarism detection tools. The bulletin will immediately reject papers leading to plagiarism or self-plagiarism.

Bull. Min. Res. Exp. is being published as fully open access journal, which means that all articles are available on the internet and can be reached by all users worldwide upon publication immediately. Non-commercial use and distribution in any medium are permitted, by ensuring that the author and the journal are properly accredited.

Foreign edition of Bull. Min. Res. Exp. is indexed and abstracted in Thompson Reuters Master Journal List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts and Scopus database, Turkish edition is indexed and abstracted in ULAKBIM database. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2017