İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Redaksiyon Kurulu / Executive Publication Editorial


Dr. M. Bahadır ŞAHİN Başkan / Chairman Jeoloji Y. Mühendisi / Geological Engineer, Msc., PhD.
Hafize AKILLI Kurul Sekreteri / Secretary of The Board Jeoloji Y. Mühendisi / Geological Engineer, Msc.
Cahit DÖNMEZ Üye / Member Jeoloji Y. Mühendisi / Geological Engineer, Msc.
Dr. Nihal GÖRMÜŞ Üye / Member Jeoloji Y. Mühendisi / Geological Engineer, Msc., PhD.
Dr. Ayhan ILGAR Üye / Member Jeoloji Y. Mühendisi / Geological Engineer, Msc., PhD.
Dr. İlker ŞENGÜLER Üye / Member Jeoloji Y. Mühendisi / Geological Engineer, Msc., PhD.
Doç. Dr. Nuray KARAPINAR Üye / Member Maden Y. Mühendisi / Mining Engineer, Msc., PhD., Assoc. Prof.
 


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019