İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
2B Dayk ve düşey faylar üzerindeki manyetik anomalilerin yorumu için bir grafik yöntemi
Başlık: 2B Dayk ve düşey faylar üzerindeki manyetik anomalilerin yorumu için bir grafik yöntemi
Yazarlar: İbrahim KARA, Oya TARHAN BAL, Anisya B.TEKKEL�
Anahtar Kelimeler: manyetik yorum, 2B dayk, düşey fay, grafik yöntemi
Özet:

Dayk ve faylara ait parametrelerin, manyetik anomalilerden yorumu için bu yapıların basit geometrik varsayımları sıklıkla kullanılmaktadır. Bir 2B dayk veya faya ait manyetik anomali, çift ve tek simetriye sahip iki bileşenden oluşmaktadır.  Çift ve tek bileşenlerin oranı alındığında elde edilen denklem genlik katsayısından bağımsızdır. Dayk ve düşey fayların çift bileşenin yarı maksimum değerinin apsisi ve tek bileşenin maksimumu yapının derinlik ve yarı genişliği ile ilişkilidir. Bu ilişki, dayk ve faylar için tanımlı denklemlerde yerine konduğunda, yarı genişlik değeri de denklemlerden atılabilir. Böylece, elde edilen oran model parametrelerinin elde edilmesi için kullanılabilmektedir. Herhangi uzaklık değerlerine karşılık çift ve tek bileşenlerin oranı kullanılarak, farklı derinlik ve indeks çiftleri için eğriler elde edilebilir ve bunların grafiğinden 2B dayk ve düşey faylara ait parametreler belirlenebilir. Metodun geçerliliği, dayk ve düşey fay durumları için yapay modellerle sınanmıştır. Yöntem, ayrıca iki farklı arazi verisine uygulanmış, elde edilen sonuçlar, önceki çalışmalarla kıyaslanmıştır.

10.19111/bulletinofmre.928467

Details

[English .pdf]
A graph method for interpretation of magnetic anomalies over 2D dikes and vertical faults
Title: A graph method for interpretation of magnetic anomalies over 2D dikes and vertical faults
Authors: İbrahim KARA, Oya TARHAN BAL, Anisya B.TEKKEL�
Keywords: magnetic interpretation, 2D dike, vertical fault, graph method
Abstract:

Simple geometric assumptions for dikes and faults are often used for interpreting the parameters of these structures from magnetic anomalies. The magnetic anomaly of a 2D dike or a vertical fault consists of two components; one with even and the other with odd symmetries. The function resulting from the ratio of the even and odd components is independent from the amplitude coefficient. The abscissa of the half-maximum of the even component and the maximum of the odd component of a dike or a vertical fault is related to its depth and its half-width. Incorporating this relation into the corresponding equations for dikes and vertical faults, the half-width value can be eliminated from the equations. Thus, the resulting ratio can be used for determining the model parameters. Using the ratio of the even component to the odd component for given distances, curves can be obtained for different depth-index parameter pairs, and from the graph of these curves, parameters of 2D dikes and vertical faults can be determined. Validity of the method is tested using synthetic models for dike and vertical fault cases. The method is also implemented on two different field data, and the recovered parameters are compared to the results of previous studies.

10.19111/bulletinofmre.928467 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021