İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
2B Deniz yansıma sismiği verilerinde deniz tabanı tekrarlı yansımalarının ön kestirim ters evrişimi ile yığma öncesi ve yığma sonrasında bastırılması sonuçlarının karşılaştırılması: Marmara Denizi‘nden bir örnek çalışma
Başlık: 2B Deniz yansıma sismiği verilerinde deniz tabanı tekrarlı yansımalarının ön kestirim ters evrişimi ile yığma öncesi ve yığma sonrasında bastırılması sonuçlarının karşılaştırılması: Marmara Denizi‘nden bir örnek çalışma
Yazarlar: Mehmet Ali ÜGE, Ali İsmet KANLI
Anahtar Kelimeler: Önkestirim Ters Evrişimi, Sismik Yansıma, Veri İşlem, Tekrarlı Yansımaların Bastırılması, Marmara Denizi
Özet:

Bu çalışma kapsamında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 1997 yılında MTA Sismik-1 Gemisi ile Marmara Denizi’nde M97-29 no’lu hat üzerinde toplanmış olan çok kanallı sismik yansıma verilerine yığma öncesi ve sonrası aşamalarda ayrı ayrı önkestirim ters evrişim işlemi uygulanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Yığma öncesi atış gruplarına uygulanan önkestirim ters evrişimi sonrasında ve önkestirim ters evrişimi uygulamadan elde edilmiş olan yığma kesitine, uygulanan önkestirim ters evrişimi sonucundaki kesitler karşılaştırıldıklarında, her iki kesitte de tekrarlı yansımaların büyük oranda bastırılmış oldukları, fakat birincil yansımalara ait genliklerin yığma öncesi önkestirim ters evrişim işlemi sonrasında elde edilen yığma kesitinde çok daha seçilebilir ve birincil yansıma genliklerinin çok daha yüksek olduğu açıkça görülmüştür. Marmara Denizi’nin tabanının sığlaştığı ve eğimli yapıların da mevcut olduğu bir bölümünde gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada kullanılan veriler göz önüne alındığında, yığma öncesi önkestirim ters evrişim işlemi uygulanarak elde edilen sonucun, diğerine oranla daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

10.19111/bulletinofmre.909820

Details

[English .pdf]
Comparison of the results of the suppression of surface related multiple reflections by predictive deconvolution in pre- and post-stack in 2D marine seismic reflection data: a case study from the Sea of Marmara
Title: Comparison of the results of the suppression of surface related multiple reflections by predictive deconvolution in pre- and post-stack in 2D marine seismic reflection data: a case study from the Sea of Marmara
Authors: Mehmet Ali ÜGE, Ali İsmet KANLI
Keywords: Predictive Deconvolution, Seismic Reflection, Data Processing, Suppression of the Multiple Reflections, Marmara Sea
Abstract:

This study aims to suppress the multiple reflections from the multi-channel seismic reflection data, which collected on the profile M97-29 at the Sea of Marmara with the MTA Sismik-1 Vessel in 1997 by the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), both at the pre- and post-stack stages separately, by using predictive deconvolution and to compare both results. The stack section obtained by applying predictive deconvolution to the pre-stack shot gathers, is compared with the stack section obtained by applying predictive deconvolution to the post-stack section, which has no predictive deconvolution application before stack. The multiple reflections are mostly suppressed in both sections, but the amplitudes of the primary reflections are much more noticeable and have much more higher amplitudes on the stack section obtained by applying predictive deconvolution to the pre-stack shot gathers. Considering the data used in this study, which obtained from a shallow seabed section of the Sea of Marmara including slopped structures, it has been observed that the result obtained by applying the predictive deconvolution process to the pre-stack shot gathers are more successful than the other.

10.19111/bulletinofmre.909820


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021