İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kıbrıs Adası kuzey ve kuzeydoğu kıyılarının göçmen foraminiferleri
Başlık: Kıbrıs Adası kuzey ve kuzeydoğu kıyılarının göçmen foraminiferleri
Yazarlar: Engin MERİÇ, M.Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Mustafa ERYıLMAZ, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, M.Fatih HüSEYİNOĞLU, Mustafa KUMRAL, Erol SARI
Anahtar Kelimeler: Bentik foraminifer, Mollusk, Ostrakod, ICP-MS analizleri, Jeokimya, Kıbrıs
Özet:

İnceleme alanı, Kıbrıs’ın Güzelyurt Körfezi’nden Gazimağusa Körfezi’ne kadar kuzey kıyılarını kapsamaktadır. Bu çalışma, özellikle doğu Akdeniz’de geniş bir yayılım sunan Amphistegina lobifera olmak üzere diğer göçmen foraminiferlerin incelenen bölgede varlığını ve iz elementlerin fauna toplulukları (foraminifer, ostrakod ve mollusk) üzerinde etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Onsekiz farklı nokta ve derinlikten dip sediment örnekleri alınmış, fauna topluluğu incelenmiş, ICP-MS analizleri ve jeokimyasal değerlendirmeler ile çalışılan bölgenin çökel dağılım haritası yapılmıştır. Foraminiferlerden 30 cins ve 48 tür tanımlanmış olup, göçmen foraminifer topluluğu 6 cinse ait 9 türdür. Bunlar: Spiroloculina angulosa, S. antillarum, Hauerina diversa, Coscinospira hemprichii, Peneroplis pertusus, P. planatus, Amphisorus hemprichii, Sorites orbiculus ve Amphistegina lobifera’dır. Örneklerin çoğunda göreceli olarak Amphistegina lobifera’nın anormal derecede bol olduğu gözlenmiştir. Kızıldeniz kökenli olan bu foraminifer topluluğu, Türkiye Akdeniz kıyı alanlarındaki göçmen topluluğa göre zayıf bir topluluğu oluşturmaktadır. Aynı örneklerde bulunan ostrakod ve mollusk cins ve türlerinin tipik Akdeniz ve Ege Deniz’i topluluğuna ait olduğu belirlenmiştir.

10.19111/bulletinofmre.838609

Details

[English .pdf]
Alien foraminifers of the northern and northeastern coastlines of Cyprus Island
Title: Alien foraminifers of the northern and northeastern coastlines of Cyprus Island
Authors: Engin MERİÇ, M.Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Mustafa ERYıLMAZ, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, M.Fatih HüSEYİNOĞLU, Mustafa KUMRAL, Erol SARI
Keywords: Benthic foraminifera, Mollusc, Ostracod, ICP-MS analysis, Geochemistry, Cyprus
Abstract:

The study area covers the northern coasts of Cyprus from the Güzelyurt Gulf to the Famagusta Gulf. This study was carried out in order to reveal the presence of the alien foraminifera, which are widely distributed in the Eastern Mediterranean particularly Amphistegina lobifera in the study area, and the effects of trace elements on faunal assemblages (foraminifera, ostracod and mollusc). The bottom sediment samples were taken from eighteen different points and depths, the faunal assemblages were examined, and the sediment distribution map of the studied area was made by ICP-MS analysis and geochemical evaluations. 30 genera and 48 species of foraminifera have been identified, of which 9 species belonging to 6 genera are the alien foraminifera. These are: Spiroloculina angulosa, S. antillarum, Hauerina diversa, Coscinospira hemprichii, Peneroplis pertusus, P. planatus, Amphisorus hemprichii, Sorites orbiculus and Amphistegina lobifera. Amphistegina lobifera was observed to be abnormally abundant in most of the samples. This foraminiferal assemblage of Red Sea origin constitutes a poor assemblage compared to the alien assemblages in Turkish Mediterranean coastal areas. It has been determined that the ostracod and mollusc genera and species found in the same samples belong to the typical Mediterranean and Aegean Sea community.

 

10.19111/bulletinofmre.838609


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021