İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri
Başlık: Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri
Yazarlar: Yahya ÇİFTÇİ, Yıldırım GÜNGÖR
Anahtar Kelimeler: Nemrut, Süphan, Jeopark, Jeo-koruma, Bitlis, Van Gölü
Özet:

Nemrut-Süphan öneri jeopark alanı, Türkiye’nin doğusunda bulunan Bitlis ili sınırları içinde yer almakta ve yaklaşık 5.300 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Van Gölü’nün Bitlis ili sınırları içinde kalan bölümü ile gölün güneybatı, batı ve kuzeybatı kesimleri, Nemrut (2.948 m) ve Süphan (4.058 m) Strato-Volkanları bu alan içinde kalmaktadır. Güneyinde, Türkiye'nin en yaşlı kayaçlarını barındıran Bitlis Masifi'ne ait metamorfik kayaçlar, doğusunda ise dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü bulunmaktadır. Gerek masifin içinde gerekse Ahlat-Adilcevaz karayolu üzerinde, bu bölgede önceden var olan ve kapanan bir okyanusun kalıntılarını temsil eden ofiyolitler de öneri jeopark alanının jeolojik çeşitliliğine zenginlik katmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda 5 jeorota üzerinde yer alan 44 adet “jeosit”, çok sayıda kültürel miras unsuru belirlenmiş ve jeopark işletme planı önerisi ile bütünleştirilmiştir. Bu plan aynı zamanda önerilen jeositler için uygulanacak jeokoruma önlemlerini de kapsamaktadır. Bölgede düzenlenecek bir jeoparkın, tüm doğal ve kültürel varlıkları ile birlikte düşünüldüğünde, yörenin sosyo-ekonomik açıdan sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacağı şüphesizdir. Nemrut-Süphan öneri jeopark alanı; farklı jeorotalar üzerinde benzersiz jeolojik oluşumların neredeyse yan yana bulunması ve kültürel miras, biyo-çeşitlilik ve doğa sporları olanakları ile uluslararası bir jeopark adayıdır. Bu makalede “Nemrut-Süphan öneri jeoparkı” alanının uluslararası jeopark olması için hangi tür çalışmaların yapıldığı anlatılacaktır.

10.19111/bulletinofmre.860092

Details

[English .pdf]
Natural and cultural heritage integration and geoconservation recommendatory of the Nemrut-Süphan proposed geopark area, Bitlis-Turkey
Title: Natural and cultural heritage integration and geoconservation recommendatory of the Nemrut-Süphan proposed geopark area, Bitlis-Turkey
Authors: Yahya ÇİFTÇİ, Yıldırım GÜNGÖR
Keywords: Nemrut, Süphan, Geopark, Geo-Conservation, Bitlis, Lake Van
Abstract:

Nemrut-Süphan proposed geopark area located in Eastern Anatolia, Bitlis County, between the Bitlis City Center and Tatvan-Ahlat-Adilcevaz Villages which covers total of 5.300 square km. Two strato-volcano of Turkey, the Nemrut (2.948 meters) and Süphan (4.058) mountains, are located in this area. The southern part of the area consists of metamorphic rocks, which are the oldest strata of Turkey. The biggest soda lake of the World, Lake Van, consist the eastern side, of the geopark area. Ophiolitic rocks are also exists in this area, representing the remnant of the ancient Neo-Tethys ocean. Total 44 geosite were proposed and determined in the geopark area, most of them are located on five proposed geo-route. These proposed geosites and several cultural heritage elements are amalgamated within the scope of the geopark management system. This plan also includes the geo-conservation table of these proposed geosites. This area is ready for announcing as a second “International Geopark” (UNESCO) of Turkey in terms of unique geodiversity, cultural heritages, bio-diversity and different kinds of summer and winter outdoor activity potential, in the light of the performed inventory studies.

10.19111/bulletinofmre.860092


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021