İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Doğu Anadolu Fay Zonunda Sismik Hız ve Soğurulma Yapısının Deprem Oluşumu İle İlişkisi: 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi Örneği
Başlık: Doğu Anadolu Fay Zonunda Sismik Hız ve Soğurulma Yapısının Deprem Oluşumu İle İlişkisi: 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi Örneği
Yazarlar: Şakir ŞAHİN, Erdinç ÖKSÜM
Anahtar Kelimeler: DAFZ, sismik hız, soğurulma, tomografi
Özet:

Anadolu Plakasını doğudan sınırlayan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Türkiye’nin ana tektonik unsurlarından biridir. KD-GB doğrultulu olan DAFZ birçok segmentten oluşmaktadır. Tarihsel ve aletsel dönemde en büyüğü 6.8 (Ms) 1971 Bingöl depremi olmak üzere çok sayıda hasar yapıcı deprem meydana gelmiştir. En son 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.6 (Ml) (Mw=6.8)’dır. Merkez üstü Elazığ-Sivrice olan bu deprem DAFZ’nin Hazar-Sincik segmentinde oluşmuştur. Diğer taraftan tarihsel ve aletsel dönem sismotektonik aktivitesi göz önüne alındığında birçok segmentin suskun olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, DAFZ’nin yakın gelecekteki deprem davranışını belirlenmek için suskun ve aktif olan bölümler ve bu bölümlerin üzerindeki sismik hız değişimi (% Vp olarak ve Vp) ve soğurulma yapısı (Q-1p) belirlenmiştir. 2007 yılından 2019 yılı sonuna kadar oluşan depremlere ait verilerin kullanımı ile elde edilen sonuçlardan Sivrice depreminin oluştuğu Hazar-Sincik fayı üzerinde hızın ve soğurulmanın arttığı çok net bir şekilde tespit edilmiştir.  Zon boyunca Vp’nin 4.08-8.2 km/sn, Q-1p ‘nin ±0.005 ve frekans bağımlılık derecesinin 0.1-1.08 arasında değiştiği gözlenmiştir. Hız ve soğurulma değişimlerinin depremin meydana geldiği segmentler üzerindeki değeri ile suskun bölümdeki durumu ortaya konulmuştur.

10.19111/bulletinofmre.824032

Details

[English .pdf]
The Relation of Seismic Velocity and Attenuation Pattern in the East Anatolian Fault Zone with Earthquake Occurrence: Example of January 24, 2020 Sivrice Earthquake
Title: The Relation of Seismic Velocity and Attenuation Pattern in the East Anatolian Fault Zone with Earthquake Occurrence: Example of January 24, 2020 Sivrice Earthquake
Authors: Şakir ŞAHİN, Erdinç ÖKSÜM
Keywords: EAFZ, seismic velocity, attenuation, tomography
Abstract:

The East Anatolian Fault Zone (EAFZ) is one the main tectonic elements of Turkey, which borders the Anatolian plate from the east. EAFZ, which is NE-SW direction, consists of many fault segments. In the historical and instrumental period, many damaging earthquakes occurred, the largest being 6.8 (Ms) as the 1971 Bingöl earthquake. The last magnitude 6.6 (Ml) (Mw=6.8) earthquake occurred on January 24, 2020 in Elazığ-Sivrice Hazar-Sincik segment of EAFZ. However, considering the historical and instrumental activity, it is seen that many fault segments are silent. In this study, the silent and active segments, and their seismic velocity (as % Vp and Vp) and attenuation pattern (as Q-1p) are determined in order to determine the earthquake behavior of EAFZ in the near future. From the results obtained by using the data of the earthquakes that occurred from 2007 to the end of 2019, it was clearly determined that the velocity and attenuation increased on the Hazar-Sincik segment. It has been determined that Vp is 4.08-8.2 km/sec, Q-1p is ± 0.05 and the frequency dependency varies between 0-1.08 along the zone. The variation of velocity and attenuation on the segments where the earthquake occurred and in the silent section were revealed.

10.19111/bulletinofmre.824032


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021