İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum ekstraksiyonu için liç koşullarının optimizasyonu
Başlık: Ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum ekstraksiyonu için liç koşullarının optimizasyonu
Yazarlar: Hakan ÇIFTÇI, Bekir ARSLAN, Ayşegül BİLEN, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY
Anahtar Kelimeler: liç, lizardit, magnezyum, amorf silika, kromit tesis atığı
Özet:

Bu çalışmada, ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum (Mg) ekstraksiyonu için liç deneyleri yapıldı. X-ışını floresans (XRF) ve X-ışını kırınımı (XRD) analizleri, kromit zenginleştirme tesisi atık numunesinin ağırlıkça %39.3 MgO içerdiğini ve ağırlıklı olarak lizardit mineralinden oluştuğunu gösterdi. Liç deneylerinde çözücü olarak hidroklorik asit (HCl) ve sülfürik asit (H2SO4) ayrı ayrı kullanıldı. Asit derişimi, liç sıcaklığı, liç süresi ve katı oranı liç parametreleri olarak ayrı ayrı incelenerek optimize edildi. Liç sıcaklığı 85oC, katı oranı ağırlıkça %20, liç süresi 120 dk ve asit derişimleri HCl için 6 M ve H2SO4 için 4 M olarak belirlenen optimum liç koşulları altında her iki asit için de maksimum Mg ekstraksiyon verimi yaklaşık %98 olarak tespit edildi. Ayrıca XRD analizine göre katı haldeki liç kalıntısının esas olarak amorf silikattan oluştuğu belirlendi. Çözünme hızı verileri Jander denklemi kullanılarak açıklandı. Mg çözünme işleminin difüzyon kontrollü olduğu belirlendi.

10.19111/bulletinofmre.827630

Details

[English .pdf]
Optimization of leaching conditions for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite
Title: Optimization of leaching conditions for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite
Authors: Hakan ÇIFTÇI, Bekir ARSLAN, Ayşegül BİLEN, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY
Keywords: leaching, lizardite, magnesium, amorphous silicate, chromite plant tailing
Abstract:

In this study, leaching experiments were performed for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite. The X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD) analyzes showed that the tailing sample contains 39.3wt.% MgO and consist of predominantly lizardite mineral. Hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (H2SO4) were used as acids separately in leaching experiments. Acid concentration, leaching temperature, leaching time, and solid ratio were investigated as leaching parameters and optimized. Maximum magnesium extraction yield was determined to be nearly 98% for both acids under optimum leaching parameters which leaching temperature was 85oC, solid ratio was 20wt.%, leaching time was 120 min, and acid concentrations were 6 M for HCl and 4 M for H2SO4. In addition, it was determined that the leaching residue as a solid state was mainly composed of amorphous silicate according to the XRD analysis. Dissolution rate data were explained using Jander equation. Mg dissolution process found to be diffusion controlled.

10.19111/bulletinofmre.827630 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021