İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
BULANIK ( MUŞ) TERSİYER EVAPORİTLERİNİN PETROGRAFİK- MİNERALOJİK İNCELEMESİ VE DİYAJENETİK TARİHÇESİ
Başlık: BULANIK ( MUŞ) TERSİYER EVAPORİTLERİNİN PETROGRAFİK- MİNERALOJİK İNCELEMESİ VE DİYAJENETİK TARİHÇESİ
Yazarlar: Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA
Anahtar Kelimeler: Muş,evaporit,diyajenez,petrografi,mineraloji,
Özet:

Muş havzasının kuzeydoğusunda denizden oldukça fazla kısıtlanmış şartlarda gelişen sığ deniz-sabka ortamlarındaki Oligosen yaşlı evaporit oluşumlarına rastlanılır. Bu evaporitler iklim tektonizma, volkanizma ve diyajenez gibi etkenlerin kontrolü altında gelişen kırıntılılarla ve karbonatlarla ardalanmalı ve arakatkılı şekilde izlenmektedir. Bu evaporitler birincil ve ikincil jipslerden ve çok az anhidritten oluşmaktadır. Sedimantolojik incelemelerinde bazı evaporitik litofasiyesler (masiv, nodüler gibi) ve sedimanter yapılar (kümes-teli gibi) tanımlanmıştır. Petrografik incelemelerde alabastrin, porfiroblastik, anhidrit kalıntıları ve jipslerin oyuk ve kırılma düzeylerini doldurmuş satin spar gibi ikincil jips dokuları tespit edilmiştir. Bunlarla beraber, prizmatik anhidrit çubuklarına, ikincil jipslerin yerini alan kalsit oluşumlarına, bitümleşme ve biyoturbasyon izlerine rastlanmıştır. SEM-EDS çalışmalarında geç diyajenetik sölestin kristalleri, otijenik ve detritik kil mineralleri ile jipsler içerisinde kümelenmiş kuvars taneleri, laminalı jipslerde sürüme kıvrımları, geç diyajenetik karbonatlaşmalar ve özşekilli dolomit oluşumları gözlenmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda evaporitlerin sedimantasyon aşamasından erken diyajenez ile geç diyajenez süreçlerine kadar geçirdiği koşullar (sıcaklık, tuzluluk gibi) ve aşamalar (ornatma, rekristalizasyon gibi) aydınlatılmıştır. İkincil jipsler birincil anhidritin ve jipsin kökeninden oluşmuştur. Jips-anhidrit dönüşümü sırasında serbest kalan diyajenetik akışkanlardan geç diyajenetik kalsit ile hidrotermal çözeltilerinin havzaya taşıdığı iyonların yeraltı suyu ile etkileşimi ile sölestin oluşmuştur. Havzadaki akarsu etkinliği, bu çalışmalarda tespit edilen detritik minerallerin, jips mineralleri içindeki varlığı ile tespit edilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.569619

Details


No File


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019