İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
İnsansız hava aracı yardımıyla zamansal topoğrafya değişiminin hassas şekilde izlenmesi
Başlık: İnsansız hava aracı yardımıyla zamansal topoğrafya değişiminin hassas şekilde izlenmesi
Yazarlar: Serkan KARAKIŞ, Umut Güneş SEFERCİK, Turhan BİLİR, Can ATALAY
Anahtar Kelimeler: Dijital Fotogrametri, İHA, DiffDTM, İzleme,
Özet:

Günümüzde hızlı gelişen uzay ve hava kaynaklı uzaktan algılama teknolojileri, harita, jeoloji, çevre ve madencilik gibi araziye bağlı mühendislik disiplinleri için vazgeçilmez hale gelmiştir. Dijital fotogrametri ve hava kaynaklı lazer tarama (Airborne Laser Scanning-ALS) ile çok yüksek çözünürlüklü (Very High Resolution – VHR), hızlı ulaşılabilen hassas nokta bulutları sayesinde topoğrafik yüzey tanımlaması kolay hale gelmiştir. Fotogrametrik tekniklerin en güncellerinden biri olan optik donanımlı insansız hava araçları (İHA), farklı amaçlar için oldukça revaçtadır. İHA’lar düşük uçuş irtifasının avantajını kullanarak yüksek çözünürlüklü veri sağlamaktadır. Bu çalışmada, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan bir inşaat çalışması ve onun çevresel etkileri el yapımı bir optik İHA ile gözlemlenmiştir. Uygulamada, topoğrafyaya ait eş yükseklik eğrileri, sayısal arazi modeli (Digital Terrain Model - DTM) ve fark DTM’leri (Differential DTM- DiffDTM) kullanılarak zamansal değişimler belirlenmiştir. DiffDTM’ler kullanılarak, topoğrafya üzerindeki değişimler, eş yükseklik eğrilerinin morfolojik yapının değişimini gösteren renk yükseklik skalası ile görselleştirilmiştir.

Details

[English .pdf]
Precıse monıtorıng of temporal topographıc change detectıon vıa unmanned aır vehıcle
Title: Precıse monıtorıng of temporal topographıc change detectıon vıa unmanned aır vehıcle
Authors: Serkan KARAKIŞ, Umut Güneş SEFERCİK, Turhan BİLİR, Can ATALAY
Keywords: Digital photogrammetry, UAV, DiffDTM, Monitoring,
Abstract:

Nowadays, fast developing space-borne and airborne remote sensing technologies became indispensable for land related engineering disciplines such as mapping, geology, environment, mining and forestry. The new technologies, provide more qualified and rapid achievable outcomes, are adopted permanently. The description of the topographic surface became easier by means of very high resolution (VHR), rapid achievable and accurate point clouds acquired by digital photogrammetry and airborne laser scanning (ALS). Optical unmanned air vehicle (UAV), one of the most actual photogrammetric techniques, is much in demand for varied purposes. UAVs provide high resolution data using the advantage of lower flight altitudes. In this study, a construction activity and its environmental influences in Bulent Ecevit University Central Campus were monitored by an optical hand-made UAV. In the application, the temporal change was detected by generating contour-lines, digital terrain models (DTMs) and differential DTMs (DiffDTM) of the topography. By DiffDTMs, temporal changes on the topography were visualized in color height scale where the contour-lines presents the change of morphological structure. 

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.524179

 

 


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019