İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
UÇUCU KÜL İÇEREN KİLLİ KARIŞIMLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞ ÖZELLİKLERİ
Başlık: UÇUCU KÜL İÇEREN KİLLİ KARIŞIMLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞ ÖZELLİKLERİ
Yazarlar: Fatma DAGC, Nazli Ipek KUL GUL, Niyazi Ugur KOCKAL
Anahtar Kelimeler: Renklilik koordinatları, Killi materyaller, Uçucu kül, Açıklık, Fiziksel görünüş, Sinterleme,
Özet:

Birçok avantaj sağlaması sebebiyle atıkların kullanımı, killi karışımların sürdürülebilir üretimi açısından çok önemli ve yaygın hale gelmiştir. Bu çalışmada Seyitömer ve Çayırhan termik santrallerinin atıkları olan iki farklı tipte uçucu külün; farklı sinterleme sıcaklıklarında, %0 ile % 60 arasında değişen farklı miktarlarda uçucu kül içeren tuğla numunelerinin renk değişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, geleneksel kırmızı renkli tuğlalar, renk gereksinimlerini karşılamak için ayrı bir hammadde kullanılmadan uçucu kül ile üretilebildi. Özel mimari uygulamalar için arzu edilen renklerin de uçucu kül kullanılarak elde edilebildiği bulundu.

Details

[English .pdf]
APPEARANCE FEATURES OF CLAYEY MIXTURES HAVING FLY ASHES
Title: APPEARANCE FEATURES OF CLAYEY MIXTURES HAVING FLY ASHES
Authors: Fatma DAGC, Nazli Ipek KUL GUL, Niyazi Ugur KOCKAL
Keywords: Chromaticity coordinates, Clayey materials, Fly ash, Lightness, Physical appearance, Sintering,
Abstract:

The use of wastes has become very significant and widespread in terms of sustainable production of clayey mixtures, since the wastes provide many advantages. In this study, the effects of two different types of fly ash, which were wastes of Seyitomer and Cayirhan thermal power plants, on the color change of brick samples with various amount of fly ash ranging between 0 to 60% at different sintering temperatures were investigated. As a result, traditional red colored bricks could be produced with fly ash without using a separate raw material to meet the color requirements. It was found that desired colors for special architectural applications could also be achieved by using fly ash. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019