İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Doğu Karadeniz Bölümü (Ordu, Rize, Artvin) Jeotermal Sahalarının Nadir Toprak Elementleri ve İtriyum Jeokimyası
Başlık: Doğu Karadeniz Bölümü (Ordu, Rize, Artvin) Jeotermal Sahalarının Nadir Toprak Elementleri ve İtriyum Jeokimyası
Yazarlar: Esra HATıPOGLU TEMıZEL, Fatma GüLTEKN, Arzu FıRAT ERSOY
Anahtar Kelimeler: Jeotermal su, NTE jeokimyası, hidrojeokimya, Ordu-Rize-Artvin, Doğu Karadeniz
Özet:

Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan jeotermal sahalardaki sıcak ve soğuk sularda nadir toprak elementlerinin (NTE) davranışları ve göç süreçleri belirlenmiştir. Jeotermal suların sıcaklıkları 38-60 °C arasındadır. Sarmaşık jeotermal suyu Na-Ca-SO4, İkizdere jeotermal suyu Na-Ca-HCO3, Ayder jeotermal suları Na-Ca-CO3-SO4, Şavşat jeotermal suyu Na-HCO3-Cl su tipindedir. Tüm jeotermal sahalar alkalen özellikli jeotermal sular (pH:7-9.3) olup oldukça düşük NTE+Y konsantrasyonlarına, az belirgin Ce anomalisine ve belirgin pozitif Eu anomalisine (Ayder sahası hariç) sahiptirler. İncelenen suların NTE+Y içeriği, fraksiyonlaşma ve pozitif Eu anomalisi su/kayaç oranı, pH ve çevre kayaçlardaki mineraller tarafından kontrol edilmektedir. Yapılan termodinamik hesaplamalar ile jeotermal sahalardaki NTE hareketlerinin Ln3+, LnOH2+, LnCl+, LnSO42-, LnSO4+, LnHCO32+, LnCO32- ve LnCO3+ kompleksleri tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

10.19111/bulletinofmre.502835

Details

[English .pdf]
Rare Earth Elements and Yttrium Geochemistry of Eastern Black Sea Region (Ordu, Rize, Artvin) Geothermal Fields
Title: Rare Earth Elements and Yttrium Geochemistry of Eastern Black Sea Region (Ordu, Rize, Artvin) Geothermal Fields
Authors: Esra HATıPOGLU TEMıZEL, Fatma GüLTEKN, Arzu FıRAT ERSOY
Keywords: Jeotermal su, NTE jeokimyası, hidrojeokimya, Ordu-Rize-Artvin, Doğu Karadeniz
Abstract:

In this study, behavior and migration processes of rare earth elements (REEs) were determined in the thermal and cold waters of the geothermal fields in the Eastern Black Sea Region.The temperatures of the geothermal waters are between the range of 38 and 60 °C. The water types are Na-Ca-SO4 for Sarmaşık (Ordu) field, Na-Ca-HCO3 for Ikizdere (Rize) field, Na-Ca-CO3-SO4, for Ayder (Rize) field and Na-HCO3-Cl for Savsat (Artvin) field. All geothermal fields are in alkaline geothermal character (pH: 7-9.3) and have very low NTE + Y concentrations, slightly significant Ce anomaly and significantly positive Eu anomalies (except for Ayder geothermal field). NTE+Y content, fractionation and positive Eu anomalies of the investigated water are controlled by water/rock ratio, pH and minerals in the host rocks. According to the thermodynamic calculations, it was determined that the mobility of the REEs in geothermal fields were mainly controlled by Ln3+, LnOH2+, LnCl+, LnSO42-, LnSO4+, LnHCO32+, LnCO32- and LnCO3+ complexes.

10.19111/bulletinofmre.502835


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019