İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
NALLIHAN YÖRESİNDEKİ (KB TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN TOHUM BENZERİ BİTKİ KALINTI FOSİLLERİ VE İLİŞKİLİ FASİYESLERİ
Başlık: NALLIHAN YÖRESİNDEKİ (KB TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN TOHUM BENZERİ BİTKİ KALINTI FOSİLLERİ VE İLİŞKİLİ FASİYESLERİ
Yazarlar: Muhittin GÖRMÜŞ, Yusuf Kağan KADıOğLU, Baki Erdoğan VAROL, Muhammed Sami US
Anahtar Kelimeler: Nallıhan,KB Türkiye,Miyosen,bitki kalıntı fosilleri,EPMA
Özet:

Nallıhan yöresinde (Kuzey Batı Türkiye) erken Miyosen yaşlı çökellerde tohum benzeri bitki kalıntı fosillerinin ilk bulgularına rastlanılmıştır. Bunlar belirgin dairesel şekilleriyle tanınırlar. Tohum benzeri fosillerin morfolojisini ve paleocoğrafik tarihçesini yorumlamak için yüzden fazla örnek incelenmiş ve bunlarla ilişkili jeolojik birimlere ait fasiyesler belirlenmiştir. Çalışılan bu tohum benzeri fosiller, krem renkli killi kireçtaşlarının tabaka yüzeylerinde koyu kristalize noktalar şeklindedir. Bir tarafı düz diğer tarafı iç bükey, kalın kenarlı mercek şekillidir. Kavkı içerisinde sık dairesel çizgiler ve küçük bir çekirdek gözlenir. İç yapılarında bir kaç yuvarlak sarılıma sahiptir. Kavkının iç bükey üst kısımlarında çok sık dairesel kalsitik lameller, alt kısımlarında ise bir kaç kıvrım bulundurur. Yumuşak çekirdek, kavkının sert kısmı, dolgu malzemeleri ve çevresindeki sedimanların SEM, EPMA ve RAMAN verilerine dayanan jeokimyasal analiz bulguları bitki kökenli olduğunu destekler. Çalışma alanındaki Paleojen yaşlı Kızılbayır Formasyonu, erken Miyosen yaşlı Karadoruk ve Akpınar Formasyonları aşağıdaki yedi fasiyes topluluğunu içermektedir: kanal içermeyen kırmızı kumtaşı ve çamurtaşı (F1), kanallı ‘sınırlandırılmış’ kırmızımsı-bej renkli çakıllı kumtaşı ve konglomera (F2), orta kaba taneli silisiklastikler (F3), kumtaşı aratabakalı çamurtaşı (F4), bitki kalıntılı plaketimsi, ince tabakalı killi kireçtaşı (F5), orta-kalın tabakalı kireçtaşı (F6) ve kömürlü ritmik silisiklastik ve killi kireçtaşı (F7). Bol bitki fosil kalıntıları, erken Miyosen döneminde alçak topografyaya sahip bitki egemen sığ göl kıyılarını göstermektedir.

10.19111/bulletinofmre.609697

Details

[English .pdf]
EARLY MIOCENE SEED LIKE PLANT REMAIN FOSSILS AND FACIES ASSOCIATIONS FROM THE NALLIHAN DISTRICT (NW TURKEY)
Title: EARLY MIOCENE SEED LIKE PLANT REMAIN FOSSILS AND FACIES ASSOCIATIONS FROM THE NALLIHAN DISTRICT (NW TURKEY)
Authors: Muhittin GÖRMÜŞ, Yusuf Kağan KADıOğLU, Baki Erdoğan VAROL, Muhammed Sami US
Keywords: Nallıhan,NW Turkey,Miocene,plant remain fossils,EPMA
Abstract:

The first records of seed like plant remain fossils recognized by their distinctive orbicular in shape are well represented in the early Miocene aged deposits of the Nallıhan area, north-western Turkey. We examined more than one hundred seed specimens and facies associations of the geological units for interpreting of seed like fossil morphology and its paleoenvironment history. The studied seed like fossils as dark crystallized dots on the bedding surface of cream coloured clayey limestones are characterized by a thick edged lenticular shape with a smooth one side and concave another side with too often radial concave lines and circular thin nucleus. Their internal structures have circular a few whorlings, too often radial calcitic lamellae on the upper side and a few circular coiling at the bottom side. Results of geochemical element analysis of soft nucleus, hard part, filling materials and surrounding sediments based on the SEM, EPMA and RAMAN data support its plant origin. The Paleogene aged Kızılbayır Formation and early Miocene aged Karadoruk and Akpınar Formations in the studied area include the seven following facies associations: non-channelized red sandstone and mudstone (F1) channelized “confined” reddish-beige pebbly sandstone and conglomerate (F2), medium to coarse siliciclastics (F3), mudstones interbedded with sandstones (F4), placket, thin bedded clayey limestone bearing plant remain fossils (F5) medium to thick bedded limestone (F6) and rhythmic siliciclastics - clayey limestone including coal occurrences (F7). Abundant plant remain fossils indicate a planted shallow lake margin with low topography during the early Miocene.

10.19111/bulletinofmre.609697


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019