İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
OLİGOSEN YAŞLI DATÇA-KALE-ACI GÖL HAVZASINDA ÇÖKELME İLE EŞ YAŞLI TEKTONİZMA İZLERİ, BATI ANADOLU
Başlık: OLİGOSEN YAŞLI DATÇA-KALE-ACI GÖL HAVZASINDA ÇÖKELME İLE EŞ YAŞLI TEKTONİZMA İZLERİ, BATI ANADOLU
Yazarlar: Gülşen ELMAS, Gürol SEYİTOĞLU, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK
Anahtar Kelimeler: Datça- Kale- Acı Göl havzası, Datça- Kale ana ayrılma fayı, genişleme, Oligosen, tektono-sedimanter
Özet:

In the southwest Turkey, Oligocene sedimentary sequence is located on the Datça-Kale- Acı Göl basin between Menderes Massif and Lycian nappes. Understanding the nature of this basin is important for the tectonic models that explain the exhumation of Menderes massif. In the northeast extension of this basin, sedimentary sequence is interpreted as alluvial fan, fan-delta, beach, marine input, inner shelf carbonates, offshore deposits. Oligocene Datça- Kale main breakaway fault bounding the southeastern margin of the basin is represented by İnceler and Acı Göl faults in the study area. The wedge geometry of the sequence thickening towards İnceler normal fault is an evidence of syn-tectonic deposition. The northwest margin of the basin is controlled by en echelon two faults. The sedimentary sequence has a wedge geometry thickening towards the normal fault and at the same time its upper layers overlap the fault. As a result, the northeast extension of the Datça- Kale- Acı Göl Oligocene basin is a elongated fiord like depositional area containing shallow marine environments controlled by normal faults located its southeast and northwest margins. It has been demonstrated that the southeast basin margin limited by the Datça- Kale main breakaway fault performs dominant tectonic control. The similar kinematic indicators that is used for the model explaining the exhumation of Menderes massif by the upward bending of Datça- Kale main breakaway fault are also observed in the northwest of the basin as top - to- the north - northeast.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.478093

Details

[English .pdf]
SYN-SEDIMENTARY TECTONIC MARKINGS IN THE OLIGOCENE DATÇA-KALE-ACI GÖL BASIN, WESTERN ANATOLIA
Title: SYN-SEDIMENTARY TECTONIC MARKINGS IN THE OLIGOCENE DATÇA-KALE-ACI GÖL BASIN, WESTERN ANATOLIA
Authors: Gülşen ELMAS, Gürol SEYİTOĞLU, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK
Keywords: Datça- Kale- Acı Göl basin, Datça- Kale main breakaway fault, extension, Oligocene, tectono-sedimentary
Abstract:

Güneybatı Türkiye'de Oligosen yaşlı sedimanter istif Menderes masifi ile Likya napları arasında yer alan Datça- Kale- Acı Göl havzasında bulunmakta olup, Menderes masifinin yüzeylenmesi ile ilişkili tektonik modeller için bu havzanın anlaşılması kritik öneme sahiptir. Datça- Kale- Acı Göl havzasının kuzeydoğu uzanımında çökel istif alüvyal yelpaze, akarsu, yelpaze deltası, kumsal, sığ deniz kırıntılıları, iç şelf karbonatları ve açık deniz çökelleri olarak yorumlanmıştır. Havzayı güneydoğudan sınırlayan Oligosen Datça- Kale ana ayrılma fayını, çalışma alanında İnceler ve Acı Göl fayları temsil etmektedir. İnceler normal fayına doğru kalınlaşan kama geometrisine sahip istif tektonizma ile eş zamanlı çökelimi kanıtlamaktadır. Havzanın kuzeybatı kenarı ise aralı aşmalı iki normal fay ile kontrol edilmektedir. Burada kama geometrisine sahip çökellerin üste doğru fayları üzerledikleri saptanmıştır. Bu çalışmada Datça- Kale- Acı Göl Oligosen havzasının kuzeydoğu uzanımının, hem güneydoğudan hemde kuzeybatıdan birbirine bakan normal faylar ile sınırlandırılmış dar, uzun, fiyord benzeri sığ deniz kıyı ortamlarını içeren bir çökelim alanı olduğu, Datça- Kale ana ayrılma fayının bulunduğu güneybatı kenarının daha etkin bir tektonik kontrol sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Datça- Kale ana ayrılma fayının bükülmesi ile Menderes masifinin yüzeylemesi modelinde kullanılan kinematik belirteçlerin aynısı Datça- Kale- Acı Göl havzasının kuzeybatısında da üst- kuzey- kuzeydoğu yönlü olarak saptanmıştır.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.478093 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019