İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
İspendere mineralli ve termal sularının hidro-kimyasal ve izotopik incelenmesi, Malatya, Türkiye
Başlık: İspendere mineralli ve termal sularının hidro-kimyasal ve izotopik incelenmesi, Malatya, Türkiye
Yazarlar: Murat ÇELIKER, Ömer Faruk DURSUN, Mahmut FıRAT
Anahtar Kelimeler: Çevresel izotoplar, İspendere, mineralli ve termal sular, jeokimya,
Özet:

Bu  çalışmanın  amacı,  İspendere  (Malatya,  Türkiye)  mineralli  ve  termal  sularının  kaynağını, kimyasal özelliklerini ve izotopik bileşenlerini belirlemektir. Bölgede debisi 0.01 - 0.4 l / s arasında değişen birçok mineralli ve termal su kaynağı bulunmaktadır. Jeokimyasal ve izotop kimyası çalışmaları, Mayıs - Ekim 2011 dönemlerinde bölgedeki üç farklı termal kaynağının yanı sıra üç farklı soğuk su kaynağında gerçekleştirilmiştir. Mineralli ve termal suların sıcaklığı 2011 yılı Mayıs ayında 21.1°C - 23.6°C arasında ve 2011 yılı Ekim ayında 20.8°C olarak ölçülmüştür. Bölge düşük sıcaklıklı bir jeotermal alan olarak belirlenmiştir ve bunun nedeninin soğuk su karışımı olabileceği düşünülmüştür. Mineralli ve termal kaynak sularının pH değerleri 6.19-6.69 arasında, EC değerleri ise 1420 μS/cm ve 2720 μS/cm arasında ölçülmüştür. Sığ ve derin kuyularda ise pH değerleri 6.04 ile 7.82 arasında, EC değerleri ise yaklaşık 275 μS/cm ve 3300 μS/cm arasında ölçülmüştür. Çalışma alanındaki mineralli ve termal sularda MgHCO3 tipi sular hakimdir. 18O ve 2H izotop analizi sonuçları, mineralli ve termal su kaynaklarının yanı sıra soğuk su kaynaklarının da meteorik yağmurlarla beslendiğini göstermektedir. İspendere mineralli ve termal sularının düşük trityum (³H), düşük Cl ve yüksek EC değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Rezervuar kayaç sıcaklıkları kuvars jeo-termometre hesaplamaları sonucunda 95-132°C arasında olduğu tahmin edilmektedir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.494681

Details

[English .pdf]
Hydro-chemical and isotopic investigation of the İspendere mineral and thermal water springs, Malatya, Turkey
Title: Hydro-chemical and isotopic investigation of the İspendere mineral and thermal water springs, Malatya, Turkey
Authors: Murat ÇELIKER, Ömer Faruk DURSUN, Mahmut FıRAT
Keywords: Environmental isotopes, İspendere, mineral and thermal waters, geochemistry,
Abstract:

The objective of this study is to determine the source, chemical characteristics and isotopic components of the İspendere mineral and thermal waters, Malatya, Turkey. There are many mineral and thermal water springs in the area with flow rates ranging between 0.01 – 0.4 l/s. Geochemical and isotope chemistry studies were carried out at three different thermal springs in the region as well as three different cold water springs during May-October 2011. The temperature of mineral and thermal waters were measured as between 21.1°C – 23.6°C in May 2011 and as 20.8°C in October 2011. The region was determined as a low temperature geothermal area and the reason for this is thought to be cold water mixing. The pH values of mineral and thermal spring waters were measured to be between 6.19 –6.69, EC values were measured to be between 1420 μS/cm and 2720 μS/cm, pH values of shallow and deep wells ranged between 6.04 and 7.82, whereas EC values were measured approximately between 275 μS/cm and 3300 μS/cm. The MgHCO3 water type dominates the chemistry of mineral and thermal water in study area. The results of 18O and 2H isotope analysis yield that the springs of mineral and thermal waters as well as cold waters are fed by meteoric rains. It was determined that the İspendere mineral and thermal waters have low tritium (³H), low Cl and high EC values. Reservoir rock temperatures have been estimated to be between 95 -132°C as a result of the quartz geo-thermometer calculations.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.494681 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019