İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Killerde genleşmenin üçgen diyagram ile tahmini
Başlık: Killerde genleşmenin üçgen diyagram ile tahmini
Yazarlar: Ahmet ÖZGÜVEN
Anahtar Kelimeler: Genleşmiş kil, üçgen diyagram, genleşebilirliğin tahmini,
Özet:

Çalışmanın amacı, ekonomik ve hızlı kimyasal analizler ile killerin genleşebilirliğinin tahmini için bir şema ortaya koymaktır. Türkiye’nin orta ve batısındaki on beş farklı sahadan yetmiş kil numunesinin; mineralojik, kimyasal ve genleşme oranı özellikleri belirlenmiştir. SiO2-Al2O3-Eriticiler üçgen diyagramı kullanıldığında numunelerin % 50’sinin Riley (1951)’in önerdiği genleşme alanının içinde veya çok yakınında olduğu görülmüştür. Bu çalışmada yenilik olarak hafi f agrega üretimi için genleşmeye uygun numuneler için genleşme alanı genişletilmiştir. Genleşmeyen numuneler, kuvarsın baskın olduğu mineral bileşimli numunelerdir. Bu çalışmada, genleşme özelliği göstermeyen numunelerin kimyasal açıdan istenen SiO2-Al2O3-eriticiler oranları ve mineralojik açıdan istenen kil yapısı, oranı ve gaz oluşturucularında eksiklik olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca kimyasal açıdan üçgen diyagramdaki bir bileşenin çok yüksek veya düşük olmasının genleşmede negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Mineralojik analizler, mineral toplulukları, kimyasal bileşim ve genleşme sonuçları birlikte değerlendirildiğinde genleşme özelliği gösteren mineral gruplarının Mika GM-Klorit GM; Montmorillonit-Zeolit-Amorf Madde ve Kil GM-Amorf Silika- Kristobalit olduğu yapılan çalışma kapsamında bulunmuştur. Ayrıca, grafi t içeriği bulunan neredeyse tüm numunelerin genleşme gösterdiği tespit edilmiştir. Genleşme özelliklerinin tahmini için üçgen diyagramda uygun alanın genişletilmesi, ekonomik ve hızlı kimyasal analizlerle birlikte, Türkiye’de genleşen kil üretimine özellikle aramacılık ve genleşen kil üretiminin ilk aşamalarında ihtiyaç duyulan enerji ve mali kaynakların azaltılmasında fayda sağlayacaktır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.417966

Details

[English .pdf]
The prediction of the expandability of clays using a ternary diagram
Title: The prediction of the expandability of clays using a ternary diagram
Authors: Ahmet ÖZGÜVEN
Keywords: Expanded clay, ternary diagram, prediction of expandibility,
Abstract:

The aim of this study is to put forward a prediction scheme for the expandability of clays by use of inexpensive and rapid chemical analysis. Seventy clay ores from fourteen locations throughout central and west Turkey were characterized mineralogically, chemically, and for expansion testing. Using the ternary plotting scheme of SiO2-Al2O3-fl uxing samples exceeding 50% expansion plotted within and slightly beyond the region proposed by Riley (1951). This study newly extends the region in ternary space for samples suitable for expansion and use in light weight aggregate. Non-expanding samples are associated with mineral assemblages dominated by quartz. In this study, it was determined that the samples without the expandability property were lacking the required chemical aspect of SiO2- Al2O3-fl uxing ratios, mineralogical clay structures, proportions and gas agents. In addition, the effect of having a too low or high position on the triangle diagram was found to have a negative impact on the expandability. When mineralogical analyses, mineral associations, chemical compositions and expandability results were evaluated together, it was observed that Mica GM-Chloride GM; Montmorillonite-Zeolite-Amorphous matter and Clay GM-Amorh Silica-Cristobalite are the samples showing expandability properties for the extent of this study. Also, it was noted that almost all samples with graphite content did expand. The extension of the suitability fi eld on the ternary diagram for prediction of expansion properties, combined with low cost and rapid chemical analysis demonstrate benefi ts for the clay production industry in Turkey, particularly for saving energy and fi nancial resources needed during exploration and early stages of production clay ores.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.417966 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019