İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Arama ve üretim petrol sektöründe geliştirilmiş petrol üretiminin rolü, Türkiye örneği
Başlık: Arama ve üretim petrol sektöründe geliştirilmiş petrol üretiminin rolü, Türkiye örneği
Yazarlar: Emre ÖZGÜR
Anahtar Kelimeler: Geliştirilmiş petrol üretimi, arama ve üretim, ham petrol üretimi, Türkiye,
Özet:

Arama ve üretim petrol sektörü halen dünya çapındaki popülaritesini korumaktadır. Geliştirilmiş petrol üretimi (EOR), petrol sektöründe üretimi arttırmaya yönelik önemli ve geneleneksel olmayan bir yöntemdir. EOR, sektörde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Halihazırda, dünya ham petrol üretiminin %2’si EOR faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde azalış eğiliminde olan Türkiye ham petrol üretimi, eski ve olgunlaşmış petrol sahalarından yapılmaktadır. Yeni sahalar keşfedilmediği ve de üretimi arttırma teknikleri uygulanmadığı sürece, yakın bir tarihte petrol üretiminde keskin düşüşler beklenmektedir. Türkiye’de ham petrol sahalarındaki ortalama üretim faktörü yaklaşık %20 civarındadır. Bu orandaki bir artış Türkiye’deki ham petrol üretiminin önemli miktarda artmasına neden olabilir. EOR yöntemleri ile ham petrol üretim oranı halihazırda %15 civarındadır. Bu çalışmada, daha önce yürütülen EOR projeleri açıklanmış ve Türkiye’deki ham petrol sahaları için olası EOR yöntemleri tartışılmıştır. Araştırmanın amacı, EOR yöntemlerine dayalı olarak, dünyadaki EOR uygulamalarından elde edilen istatistiksel bilgileri kullanarak petrol sahalarının özelliklerini karşılaştırarak, Türkiye’deki mevcut petrol sahalarından ham petrol üretim potansiyelini değerlendirmektir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.444903

Details

[English .pdf]
The role of enhanced oil recovery in the upstream petroleum sector, a case study from Turkey
Title: The role of enhanced oil recovery in the upstream petroleum sector, a case study from Turkey
Authors: Emre ÖZGÜR
Keywords: Enhanced oil recovery, upstream, crude oil production, Turkey,
Abstract:

The upstream petroleum sector issues still keep its popularity worldwide. Enhanced Oil Recovery (EOR) is an essential unconventional method of improving production in the petroleum sector. The EOR is gaining more importance in the sector. 2% of the global crude oil production is performed by EOR operations currently. The crude oil production of Turkey which is now in a decreasing trend is performed from old and mature oil fields. Sharp declines are expected for the oil production in the near future if new discoveries do not take place or enhanced oil production techniques are not performed. The average recovery rate for the crude oil fields in Turkey is about at 20%. An increase in this ratio can provide significant amount of crude oil to Turkish production. The ratio of crude oil production by EOR methods is about 15% currently in Turkey. In this study, the historical background of EOR projects is explained and potential EOR methods have been discussed for Turkish crude oil fields. The aim of the research is to evaluate the crude oil production potential from existing oil fields of Turkey based on EOR methods matching with the characteristics of oil fields with statistical information on world EOR outlook.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.444903 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019