İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Bulanık ve fraktal modelleme kullanılarak Sonajeel sahasında (KB İran) porfiri bakır prospeksiyon haritalaması
Başlık: Bulanık ve fraktal modelleme kullanılarak Sonajeel sahasında (KB İran) porfiri bakır prospeksiyon haritalaması
Yazarlar: Zahra YAZDİ, Alireza JAFARİ RAD, Mehraj AGHAZADEH, Peyman AFZAL
Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, fraktal, CBS, prospeksiyon haritası, porfiri bakır, sonajeel,
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, yerel ölçekte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temelli olasılık modeli kullanarak porfiri cevherleşme olasılığını ortaya koymak ve oluşturulan modelin geçerliliğini saha gözlemleri, yüzey örneklemesi ve sondaj verileriyle değerlendirmektir. Bu çalışmada konu edilen Sonajeel sahası, KB İran’da Arabasaran cevherleşme kuşağının bir parçasını oluşturmaktadır. Bir cevherleşme tipi ile ilgili matematiksel arama algoritması oluşturmak, karmaşık ve disiplinler arası bir çalışmadır. Bu amaçla, bu çalışmada jeoloji, jeokimya ve uzaktan algılama çalışmalarını da içeren farklı veri setlerinin işlenmesi ve yorumlanmasından elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulmuştur. Sillitoe (2010) tarafından önerilen arama aşaması ve tanımlayıcı porfir cevherleşme modeli göz önünde bulundurularak kapsamlı bir arama bütünleştirme modeli oluşturulmuştur. CBS tabanlı arama modeline ait girdileri düzenlemek için bulanık üye eğrileri kullanarak değer atanmış gridler (ızgaralar) veya kanıt katmanları üretilmiş ve daha sonrasında da gama bulanık fonksiyonu ile birleştirilmiştir. Buna ek olarak, maden prospeksiyon haritasının tanımlanması ve bulanıklığının giderilmesi için olasılık haritasının piksel değerleri üzerinde Konsantrasyon-Alan (C-A) fraktal modeli uygulanmıştır. Son olarak sonuçlar, saha gözlemleri, yüzey örneklemesi ve sondaj verileri ile doğrulanmıştır. İlk öncelik olarak sondaj logları ortalama %0.5 Cu tenörlü bir zonu ortaya koymuştur.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.391835

Details

[English .pdf]
Porphyry copper prospectivity mapping using fuzzy and fractal modeling in Sonajeel area, NW Iran
Title: Porphyry copper prospectivity mapping using fuzzy and fractal modeling in Sonajeel area, NW Iran
Authors: Zahra YAZDİ, Alireza JAFARİ RAD, Mehraj AGHAZADEH, Peyman AFZAL
Keywords: Fuzzy logic, fractal, GIS, prospectivity map, porphyry copper, sonajeel,
Abstract:

Main purpose of this research is to present a local scale GIS-based mineral prospectivity model for prospecting Cu porphyry mineralization, and to validate the produced model by field observation, surface sampling and drilling data. Sonajeel area which is the subject of this study is a part of Arasbaran mineralization belt, NW of Iran. Constructing a mathematical exploratory algorithm based on a mineralization type is a complicated and interdisciplinary task. For this purpose, results from processing and interpreting different data sets including geology, geochemistry and remote sensing were considered. A comprehensive exploratory integration model was built up considering the exploration stage and the descriptive porphyry mineralization model suggested by Sillitoe (2010). In order to prepare inputs for GIS-based exploration model, value assigned grids or evidence layers were produced using fuzzy membership curves and then integrated via gamma fuzzy function. In addition, for defuzzification and prioritizing the mineral prospectivity map, a Concentration- Area (C-A) fractal model was applied on the pixel values of the prospectivity map. Finally, the results were confirmed via field observation, surface sampling and drilling. Borehole logs at the first priority displayed a Cu mineralization zone with an average grade of 0.5%.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.391835

  
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019