İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Elektromanyetik ve düşey elektrik sondaj metodu kullanılarak yeraltı suyu araştırması
Başlık: Elektromanyetik ve düşey elektrik sondaj metodu kullanılarak yeraltı suyu araştırması
Yazarlar: Hafiz MOHAMMED NAZİFİ, Levent GÜLEN
Anahtar Kelimeler: 2D yapma direnç haritaları, elektromanyetik profili (EM), düşey elektrik sondajı (DES), yeraltısuyu arama, Gana,
Özet:

Gana’daki Twifo - Hemang Aşağı Denkyira Bölgeleri’nde yeraltı sularının araştırılması için Elektromanyetik Profil (EM) ve Düşey Elektrik Sondaj (DES) çalışmaları yapılmıştır. Bu iki jeofizik yöntem, Achiase, Mbaa Mpe Hia Kasabası ve Moseaso Kasabasının altındaki yeraltı suyu potansiyellerini araştırmak için kullanılmıştır. Bu makalede, lineer grafikler  kullanarak olağan niteliksel yorumlama yöntemi yerine elektromanyetik verileri yorumlamak için inversiyon kullanımını ve ayrıca 1D inversiyon sonuçlarının yorumlanmasını desteklemek için 2D direnç haritaları olarak görünür direnç haritalarının kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu teknikler elde edilen sonuçların geliştirilmesine yardımcı olur, belirsizliği azaltır ve karar vermede yardımcı olur. EM sonuçları şunu ortaya koymuştur: Her üç topluluğun altında iki katman bulunur, birinci katman 2 ile 10 m arasında bir kalınlık aralığına sahiptir ve ikinci katman yarım sonsuz olarak kabul edilmiştir. VES çalışmalarından elde edilen sonuçlar; Achiase Topluluğu ve Mbaa Mpe Hia No. 2 topluluğunun altında üç jeoelektrik katman ve Moseaso Topluluğu’nun altında dört jeoelektrik katman bulunmaktadır. Bu çalışma temelinde, Moseaso Topluluğu, Achiase topluluğunun ve son olarak Mbaa Mpe Hia No.2 Topluluğu yeraltı suyu bakımından en yüksek potansiyele sahiptir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında su temini için bazı sondaj lokasyonları önerilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.451557

Details

[English .pdf]
The use of electromagnetic and vertical electrical sounding methods in groundwater exploration
Title: The use of electromagnetic and vertical electrical sounding methods in groundwater exploration
Authors: Hafiz MOHAMMED NAZİFİ, Levent GÜLEN
Keywords: 2D pseudo resistivity maps, electromagnetic (EM) inversion, vertical electrical sounding (VES), groundwater exploration, Ghana,
Abstract:

Electromagnetic (EM) profiling and Vertical Electrical Sounding (VES) studies were carried out for groundwater exploration in the Twifo – Hemang Lower Denkyira Districts of Ghana. These two geophysical methods were used for exploring the groundwater potentials beneath Achiase, Mbaa Mpe Hia Community and Moseaso Community. This paper seeks to encourage the use of inversion for interpreting electromagnetic data rather than the usual qualitative interpretation method using line graphs and also the use of apparent resistivity maps as 2D pseudo resistivity maps to support interpretations of the 1D inversion results (in cases where the available budget could not permit 2D and or 3D inversion). These would help in enhancement of obtained results, reduce ambiguity and help decision making. The EM results revealed that; the three communities are underlain by two layers with the first layer having the thickness range between 2 to 10 m and the second layer is a half space. The results from VES studies indicate that; Achiase Community and Mbaa Mpe Hia No. 2 community are underlain by three geoelectrical layers and Moseaso Community is underlain by four geoelectrical layers. On the basis of this study the Moseaso Community is ranked highest in terms of groundwater potential followed by the Achiase community and finally the Mbaa Mpe Hia No.2 Community. Several sites were recommended for drilling boreholes for water supply in these communities.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.451557 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019