İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Bazı doğal taş atıklarından elde edilen yapı malzemelerinin ısıl ve mekanik davranışlarının incelenmesi
Başlık: Bazı doğal taş atıklarından elde edilen yapı malzemelerinin ısıl ve mekanik davranışlarının incelenmesi
Yazarlar: Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR
Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Granit, Kireçtaşı, Isıl-Mekanik Davranış, Atık,
Özet:

Bu çalışmada farklı tür doğal taş atıklarından elde edilen kompozit yapı malzemelerinin ısıl ve mekanik davranışları araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle kullanılacak doğal taş atıklarını tanımlayabilmek için XRD analizleri, kimyasal analizler ve tane boyutu dağılımı analizleri yapılmıştır. Hazırlanan karışım içeriğinde, %60 oranında granit (magmatik), %35 oranında rekristalize kireçtaşı (metamorfik) ve % 5 oranında saf alüminyum oksit (Al2O3) malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan karışım % 7 şekillendirme suyu ilave edilerek 75x20x50 mm boyutlarındaki çelik kalıpta şekillendirilmiş, ardından 1140 °C, 1150 °C ve 1160 °C sıcaklıklarda pişirilmiştir.  Karışım pişirildikten sonra elde edilen örnekler üzerinde XRD analizleri, renk tayini, su emme katsayısı, eğilme dayanımı,  Young modülü, kütle ve görünür yoğunluk deneyleri yapılmıştır. Yapılan XRD analizi sonuçlarına göre pişirilen örneklerde gehlenit, anortit ve vollastonit fazları saptanmıştır. Yapılan diğer deney sonuçlarına göre eğilme dayanımı, Young modülü ve kütle yoğunluğu değerlerinde artış, su emme katsayısı, görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik değerlerinde ise azalma olduğu saptanmıştır.

DOI: 10.19076/mta.428220

Details

[English .pdf]
Investigation of thermal and mechanical behavıors of construction materials obtained from some natural stone waste
Title: Investigation of thermal and mechanical behavıors of construction materials obtained from some natural stone waste
Authors: Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR
Keywords: Natural Stone, Granite, Limestone, Thermal-Mechanical Behaviour, Waste,
Abstract:

In this study, thermal and mechanical behaviours of composite building materials obtained from different kinds of natural stone wastes were investigated. First of all, XRD, chemical and grain size distribution analyses were carried out to identify the natural stone wastes to be used. 60% granite (magmatic), 35% recrystallized limestone (metamorphic) and 5% pure aluminium oxide (Al2O3) materials were used in the prepared mixture. The prepared mixture was shaped in a steel mould 75x20x50 mm in size by adding 7% shaping water and fired at 1140 ° C, 1150 ° C and 1160 ° C. Following that XRD analyses, colour determination, water absorption coefficient, bending strength, Young’s Modulus, bulk density, apparent density and open porosity tests were performed on the samples. According to the XRD analyses results gehlenite, anorthite and wollastonite phases were detected. In accordance with the results of other experiments and analysis, it was found that bending strength, Young’s Modulus and mass density values have increased, but on the other hand water absorption coefficient, apparent density and open porosity values had decreased after the firing process.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.428318 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019