İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Trakya Bölgesi ince boyutlu atık kömürlerin değerlendirilmesi
Başlık: Trakya Bölgesi ince boyutlu atık kömürlerin değerlendirilmesi
Yazarlar: Murat Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Fırat BURAT, Soner AKIN
Anahtar Kelimeler: Linyit, ince boyutlu atık, Reichert spirali, susuzlandırma,
Özet:

Ülkemizdeki linyitlerin % 79,9’u 2500 Kcal/kg altında ısıl değere sahiptir. Ülke olarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için, 11,8 milyar ton rezervi olan bu linyitlerin etkin kömür hazırlama yöntemleriyle değerlendirmesi ve gelişen teknoloji ile birlikte temiz kömür yakma sistemleri ile kullanılması doğru olacaktır. Tipik bir kömür hazırlama tesisi beslenen kömürün % 20’si oranında, tamamı 0,5 mm altında malzeme üretmektedir. Yüksek maliyet sebebiyle bu boyutun altındaki ürün içerisindeki kaçak kömürün kazanılması genellikle tercih edilmemekle birlikte, gelişmiş kömür temizleme teknolojileri sayesinde bu boyut grubu değerlendirilebilmektedir.Bu çalışma kapsamında, Uysal Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Tekirdağ’da bulunan kömür hazırlama tesisinden atık olarak alınan, -0,5 mm boyut grubundaki linyit tipindeki şlam kömürünün zenginleştirilerek ve susuzlandırılarak satılabilir kömür üretilmeye yönelik bir çalışma yapılmıştır.Deneysel çalışmalarda, tamamı 0,5 mm altına elenen malzemeden, -150 mikron boyut grubunda %81,25 kül içerikli bir şlam sistemden uzaklaştırılmış ve ardından %49,09 kül içerikli malzeme üzerinde Reichert Spirali ile kademeli zenginleştirme deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre %24,1 kül içerikli bir kömür kazanılmıştır. -150 mikron boyut grubuna uygulanan çöktürme deneyleri ile beraber ise %30 katı konsantreli bir kek elde edilebileceği görülmüştür. Elde edilen temiz kömür enerji sektörü ve termik santrallerde, briketleme tesislerinde, çimento fabrikalarında vb. yerlerde kullanılabilmektedir.

DOI: 10.19076/mta.428230

 

Details

[English .pdf]
Evaluation of Thrace Region fine coal tailings
Title: Evaluation of Thrace Region fine coal tailings
Authors: Murat Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Fırat BURAT, Soner AKIN
Keywords: Lignite, tailings, Reichert spiral, dewatering,
Abstract:

The 79.9% of lignites in Turkey possesses a calorific value lower than 2500 kcal/kg. In order to reduce the energy dependence of the country, it would be right to evaluate these lignite reserves of 11.8 billion tons by effective coal preparation methods and use them with clean coal combustion systems together with developing technology. A typical coal preparation plant produces material within a ratio of 20% of the feed coal below 0.5 mm. Generally, due to the high cost, the gain of the fugitive coal in the product under this size is not preferred but this size group can be utilized owing to the developing coal cleaning technologies. Within scope of this study, the discarded coal slime below 0.5 mm size taken from the Uysal Mining Co. in Tekirdağ was subjected to the enrichment and dewatering processes to obtain a marketable product.  In experimental studies, the slime with 81,25% ash content in 150 micron size group was removed from the system in order to produce a high quality product. Afterwards, the coal having 49.09% ash content was subjected to multistage Reichert Spiral tests and a clean coal product with 24,1% ash content was produced. In settling experiments, the product below 150 microns was used and at the end of these tests, the slurry with 30% solid in pulp ratio was produced. It can be concluded that the clean coal, which is produced after enrichment tests, could be used in energy sector, power plants, briquetting plants, cement plants etc.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.428324 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019