İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
İnce taneli zeminlerin konsolidasyon katsayısının kombine düzenek kullanılarak incelenmesi
Başlık: İnce taneli zeminlerin konsolidasyon katsayısının kombine düzenek kullanılarak incelenmesi
Yazarlar: Ramin ASAD, Kamil KAYABALı, Mehmet Can BALCı
Anahtar Kelimeler: Konsolidasyon katsayısı, Permeabilite katsayısı, Ödometre deneyi, Kombine düzenek
Özet:

Bu çalışmanın amacı, geleneksel bir boyutlu konsolidasyon deneylerinden Taylor Karekök Zaman yöntemi ile tanımlanan konsolidasyon katsayılarını (cv), bu çalışma için özel olarak tasarlanmış kombine düzenek ile yapılan permeabilite-konsolidasyon deneylerinden Terzaghi’nin Bir-Boyutlu Konsolidasyon Teorisi ile hesaplanan konsolidasyon katsayıları ile karşılaştırmaktır. Ayrıca, zeminlerin indeks özellikleri ve permeabilite katsayıları (k) kullanılarak cv’yi tanımlamak için ampirik bir ilişki geliştirilmiştir. Kombine düzenekten permeabilitekonsolidasyon deneyleri ile elde edilen konsolidasyon katsayılarının, geleneksel bir boyutlu konsolidasyon deneylerinden Taylor yöntemi ile tanımlanan konsolidasyon katsayılarından büyük olduğu görülmüştür. Yüksek plastiklik derecesine sahip zemin numunelerinde aradaki farkın daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel deneylerden Taylor yöntemi ile belirlenen konsolidasyon katsayısı değerlerinin zeminin plastiklik derecesine bağlı olarak yük artışıyla beraber geniş aralıkta dağılım gösterdiği görülmüştür. Kombine düzenekten elde edilen cv değerlerinde genel olarak düşük yük değerlerinde yük artışıyla beraber azalma, yüksek yükleme kademelerinde ise artış gösterdiği tespit edilmiştir. Önerilen ampirik ilişkiden elde edilen cv değerleri ile geçirgenlikkonsolidasyon ilişkileri ile tanımlanan cv değerlerinin birbirleriyle uyumlu olduğu görülmüştür.

10.19111/bulletinofmre.835936

Details

[English .pdf]
Investigation of the coefficient of consolidation of fine-grained soils using combined apparatus
Title: Investigation of the coefficient of consolidation of fine-grained soils using combined apparatus
Authors: Ramin ASAD, Kamil KAYABALı, Mehmet Can BALCı
Keywords: Coefficient of consolidation, Coefficient of permeability, Oedometer test, Combined apparatus
Abstract:

The scope of this investigation is to compare the coefficient of consolidation (cv) values defined by the Taylor’s Square Root of Time Fitting Method, which is obtained from the conventional oedometer tests, with the cv values calculated by Terzaghi’s One-Dimensional Consolidation Theory, which is obtained from the permeabilityconsolidation tests performed with a combined apparatus specifically designed for this study. In addition, an empirical relation is developed to determine cv using the coefficient of permeability (k) and index properties of the soils. The cv values obtained from the permeability-consolidation tests using the combined apparatus were found to be larger than the cv values defined by the Taylor’s method, which is one of the oedometer tests. The findings showed that the difference was more prominent in the soil samples with a high plasticity. It was also found that the cv calculated by the Taylor’s method exhibited a distribution in a wide range with the increased load depending on the degree of plasticity of the soil. The cv obtained from the combined apparatus it decreased with low load values and increased with higher load levels. The cv obtained by the proposed empirical relationship showed good agreement with the cv defined by permeability-consolidation relationships.

10.19111/bulletinofmre.835936 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021