İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Statik kompaksiyon metodu kullanılarak zeminlerin sıkışma özelliklerinin belirlenmesi
Başlık: Statik kompaksiyon metodu kullanılarak zeminlerin sıkışma özelliklerinin belirlenmesi
Yazarlar: Kamil KAYABALI, Ramin ASADİ, Mustafa FENER, Orhan DİKMEN, Farhad HABİBZADEH, Özgür AKTÜRK
Anahtar Kelimeler: statik kompaksiyon,standart Proktor,serbest basınç dayanımı,permeabilite,kompaksiyon enerjisi
Özet:

Mekanik stabilizasyon yoluyla zemin iyileştirme arazide en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem genellikle laboratuvar ortamında yürütülen ve araştırma çukurlarından elde edilen çok fazla miktarda zemin numunesi gerektiren standart Proktor sıkıştırma testi yardımı ile modellenir. Statik sıkıştırma testi bir alternatif laboratuvar sıkıştırma testidir ve farklı araştırmacılar tarafından yapılan önemli sayıdaki çalışmalar testin, sondaj ile elde edilen numuneler üzerinde yapılmasına olanak veren küçük sıkıştırma kalıpları ile uygulanabileceğini göstermiştir. Geçmiş araştırmalar bu minyatür boyuttaki statik sıkıştırma testlerinin sonuçlarının standart Proktor testlerinin sonuçları ile maksimum kuru yoğunluk ve optimum su içeriği konusunda karşılaştırılabilir olduğunu göstermiş olsalar da, sıkıştırılmış zemin numunesinin iki temel özelliği olan drenajsız kesme dayanımı ve hidrolik iletkenlik karşılaştırılması henüz yapılmamıştır. Sunulan bu araştırmanın kapsamı, (1) standart Proktor testine benzer bir sıkıştırma eğrisi elde etmek, (2) standart Proktor ve statik sıkıştırma testlerini kullanarak sıkıştırılmış zemin numunelerini optimum su içeriğinde yeniden oluşturmak, (3) sıkıştırılmış zemin numunelerinin drenajsız kesme mukavemeti ve hidrolik iletkenlik özelliklerini karşılaştırmak için gerekli olan statik sıkıştırma enerjisinin seviyesini tahmin etmektir. Araştırma için 10 adet zemin numunesi kullanılmıştır. Statik testlerin sıkıştırma enerji seviyesinin standart Proktor yönteminin teorik sıkıştırma enerjisinin yaklaşık%40'ı olduğu bulunmuştur. Önceden belirlenmiş enerji seviyesinde sıkıştırılmış zemin numuneleri, düşen seviyeli permeabilite metodu kullanılarak hidrolik iletkenlik testlerine tabi tutulmuştur. Drenajsız kesme dayanımı testleri hem standart Proktor, hem de statik sıkıştırılmış numuneleri üzerinde yüksek kapasiteli laboratuvar tipi kanatlı kesici cihazı kullanılarak yapılmıştır. Mevcut araştırma, statik sıkıştırma testinin, standart Proktor yöntemini gerçekleştirmek için gerekli zeminin sadece yaklaşık % 10’unu gerektirdiğini ve hidrolik iletkenlik ve drenajsız kesme mukavemeti açısından mukayese edilebilir sonuçlar sağladığını ortaya koymuştur. Standart Proktor testine göre biraz daha düşük olsa da, statik sıkıştırma testinden elde edilen sonuçların kabul edilebilir aralıklar dahilinde olduğu gözlenmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.603873

Details

[English .pdf]
Estimation of the compaction characteristics of soils using the static compaction method
Title: Estimation of the compaction characteristics of soils using the static compaction method
Authors: Kamil KAYABALI, Ramin ASADİ, Mustafa FENER, Orhan DİKMEN, Farhad HABİBZADEH, Özgür AKTÜRK
Keywords: static compaction,standard Proctor,unconfined compressive strength,permeability,compaction energy
Abstract:

Ground improvement using mechanical stabilization is one of the most common methods applied in the field. It is commonly modeled in the laboratory by performing the standard Proctor compaction test, which requires a significant quantity of soil, usually obtained from open pits. A static compaction test is an alternative laboratory compaction test and a number of investigations by different researchers have shown that it can be conducted with much smaller compaction molds, which allow compaction tests on borehole samples such as Shelby tubes. Although researchers have shown that the results of those miniature size static compaction tests are comparable with that of standard Proctor tests in terms of the maximum dry density and the optimum water content, no attempt has been made to compare the two fundamental properties of the compacted soil: undrained shear strength and hydraulic conductivity. The scope of this investigation was to estimate the level of static compaction energy required to (1) obtain a compaction curve similar to that of the standard Proctor test; (2) reconstruct compacted soils using the standard Proctor and static compaction tests at the optimum water content; and (3) compare the undrained shear strength and hydraulic conductivity of compacted soils. Ten soil samples were used for the investigation. The level of compaction energy for the static tests was found to be approximately 40% of the theoretical compaction energy of the standard Proctor method. The compacted soils at the predetermined energy level were subjected to hydraulic conductivity tests using the rigid-wall falling-head permeability method. Undrained shear strength tests were performed by employing a high-capacity laboratory vane shear apparatus on compacted samples of both the standard Proctor and static compaction tests. The present investigation revealed that the static compaction test, requiring about only 10% of the soil necessary to perform the standard Proctor method, provides comparable results in regard to hydraulic conductivity and undrained shear strength. Albeit slightly lower than those of the standard Proctor test, the results obtained from the static compaction test are considered to be within acceptable ranges.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.603873 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019