İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
TARİHSEL DEPREMLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: 1789 PALU (ELAZIĞ) DEPREMİ, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE [en]
Başlık: TARİHSEL DEPREMLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: 1789 PALU (ELAZIĞ) DEPREMİ, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE [en]
Yazarlar: Mehmet KÖKÜM, Fatih ÖZçELK
Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Fayı,Palu-Elazığ,1789 Depremi
Özet:

Doğu Anadolu Fayı (DAF) kuzeydoğuda Karlıova (Bingöl) ile güneybatıda İskenderun körfezi arasında uzanan sol yanal doğrultu atımlı aktif bir fay sistemidir. Çalışma alanı konusu olan Palu ilçesi DAF’nın Palu segmenti üzerinde yer almaktadır. Palu segmenti Palu ilçe merkezinin kuzeydoğusundan başlar ve yaklaşık 77 km uzunluğunda olup Baltaşı Ovası’nı kat ettikten sonra Hazar Gölü’ne ulaşır. Tarihsel dönem deprem kayıtlarına göre Palu’yu etkileyen en büyük deprem 1789 yılında meydana gelmiş olup şiddetinin 8 olduğu tahmin edilmekte ve deprem neticesinde 8-10.000 veya 51.000 insanın hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Bu çalışma ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndaki belgeler, defterler ve konu ile ilgili tetkik eserlerden yararlanarak bu dönemdeki Palu depreminin etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Veriler ışığında Palu’da meydana gelmiş bir depremin varlığı söz konusu olmakla beraber, depremin büyüklüğü ile can ve mal kaybı konusundaki rakamların kataloglardaki mevcut bilgiden farklı olduğu anlaşılmıştır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.603929

Details


No File


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019