İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kayan standart sapma (türevsiz) ve yatay gradyent (türevli) filtrelerinin etkileri hakkında not
Başlık: Kayan standart sapma (türevsiz) ve yatay gradyent (türevli) filtrelerinin etkileri hakkında not
Yazarlar: Ceyhan Ertan TOKER
Anahtar Kelimeler: Gravite, Filtre, Standart sapma, Uzun dalga boyu.
Özet:

Gravite verileri işlenirken; uzay ve frekans ortamlarında filtreler kullanılır. Filtreler incelenen yapı hakkında ham veriden daha seçilebilir, parametre kestirimlerine imkan tanırlar. Geniş anlamda filtrelemek veriyi istediğimiz kısıtlar altında izlemek demektir. Filtreler bazı bilgilerin daha fazla fark edilmesini sağlarken bazı bilgilerin veriden kaybolmasını veya fark edilebilirliğinin azalmasını sağlamaktadır. Bu durumda verideki kayıplar yorumu güçleştirir ve yanılgılara da neden olabilir. Türev ve faz filtreleri verinin farklı yönlerdeki değişimleriyle ilgili nicelikler sunarken; değişimin görüntülenmesi, türev duyarlılığıyla ve faz keskinliğiyle orantılı olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlanır ve bu veride gözlenebilir. Yapı sınır analizinde, türevdeki ani değişimler salınımlara neden olduklarından sınırlar kuşkulu hale gelmektedir. Türev kullanmaksızın, sapmayı kontrol ederek veri komşuluklarını bir pencere ile sınırlamak ve bu sınırlamayı kaydırmak sureti ile türevsiz sınır analizi yapmayı mümkün kılan filtreler sınır ilişkilerini aydınlatmak amacıyla kullanılabilirler.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.546153

Details

[English .pdf]
A brief note on the effects of floating standard deviation (non- derivative) and horizontal gradient (derivative) filters
Title: A brief note on the effects of floating standard deviation (non- derivative) and horizontal gradient (derivative) filters
Authors: Ceyhan Ertan TOKER
Keywords: Gravity, Filter, Standard deviation, Long wavelength, Nonderivatives.
Abstract:

When processing gravity data, the filters are used in space and frequency environments. The filters allow more selectable parameter estimations than raw data about the structure being examined. Filtering in a broad sense means monitoring the data under the constraints we want. While the filters allow some information to become more noticeable, they allow some information to be lost or become less noticeable from data. In this case, the losses in the data make the interpretation difficult and can cause errors. Derivative and phase filters provide quantitative information about the variation of data in different directions. The display of the change results in a positive or negative manner proportional to derivative sensitivity and phase sharpness, and this may be observed in this data. In the structural boundary analysis, since the sudden changes in the derivative cause oscillations, the boundaries become questionable. Limiting the data neighborhoods with a window by controlling the deviation without using derivative and the filters that allow boundary analysis non-derivative by floating this limitation are used to illuminate the boundary relationships.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.546153

  
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019