İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Spektral analiz kullanılarak Nijerya’nın Bida Havzası’nın bazı kısımlarında termomanyetik özelliklerin ve jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
Başlık: Spektral analiz kullanılarak Nijerya’nın Bida Havzası’nın bazı kısımlarında termomanyetik özelliklerin ve jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
Yazarlar: Churchill Chukwunonso OKONKWO, Augustine Ifeanyi CHINWUKO, Ajana Godwin ONWUEMESI, Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Sunday Okechukwu OKEKE, Ayatu Ojonugwa USMAN
Anahtar Kelimeler: Çizgisellik, Gül Diyagramı, Manyetik Kaynaklar, Curie İzotermi, Termal Özellikler
Özet:

Nijerya’daki Bida Havzası’nın bazı kısımlarındaki termomanyetik özellikler ve jeotermal enerjipotansiyeli, entegre dokuz aeromanyetik verinin spektral analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. 27,225 km2 havadan manyetik veriyi kapsayan çalışma alanı incelenmiştir ve bölgedeki yöre kayaçların termal özelliklerini tanımlamak için yorumlanmıştır. Rezidüel haritanın görsel ön çalışmasının sonucu; alanın 220 ile 240 nT arasında değişen son derece düzensiz bir manyetik şiddet modeli içerdiğini ortaya konmaktadır. Alanda kıvrımlanmanın kanıtı olan iki yapısal özellikler; yükselme ve depresyon olarak tanımlanmaktadır. Gölgeli kabartma harita ve Gül diyagramından çizgisel yapıların sonucu; minör eğilim KD-GB ile ana eğilim KB-GD doğrultusunu göstermektedir. Bölgede manyetik kaynaklar olarak iki derinlik belirlenmektedir; 1,27 ile 1,96 km arasında değişen daha sığ gövdeler ve 2,01 ile 4,27 km arasında değişen daha derin gövdelerdir. Bununla birlikte, sonuç alanda merkeze ortalama 12,97 km’lik derinliği göstermektedir. Termomanyetik özellikler analizi, bölgedeki ortalama 23,12 km Curie izotermi, 25,27 °C/km jeotermal gradient ve 63,17 mWm2 ısı akışı değerlerini göstermektedir. Bu çalışma, çalışma alanının jeotermal enerji üretimi ve keşfi için iyi bir potansiyel kaliteye sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.796381

Details

[English .pdf]
Evaluation of thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis
Title: Evaluation of thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis
Authors: Churchill Chukwunonso OKONKWO, Augustine Ifeanyi CHINWUKO, Ajana Godwin ONWUEMESI, Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Sunday Okechukwu OKEKE, Ayatu Ojonugwa USMAN
Keywords: Lineament, Rose Diagram, Magnetic Sources, Curie Isotherm, Thermal Properties
Abstract:

Thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria have been evaluated using spectral analysis of integrated nine aeromagnetic data. The study area covering 27.225 km2 of aeromagnetic data was examined and construed in order to delineate the thermal properties of the country-rock in the area. The result of the visual inception of the residual map reveals that the area comprises an extremely irregular pattern of magnetic intensities that range from 220 to 240 nT. Two structural features of folding evidence were also delineated in the area namely; uplift and depression. The result of the lineament structures from the shaded relief map and Rose diagram depicts NE-SW as the major trend with the minor trend is NW - SE. Two depths to magnetic sources were distinguished in the area: the shallower bodies which vary from 1.27 to 1.96 km and the deeper bodies that vary from 2.01 to 4.27 km. The result also shows an average depth to the centroid as 12.97 km in the area. The thermomagnetic properties analysis show average values of 23.12 km Curie isotherm, 25.27 °C/km geothermal gradients and 63.17 mWm2 heat flow in the area. The study concludes that the study area possesses good potential quality for geothermal energy generation and exploration.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.695138 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021