İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kompleks cevherlerin liç çözeltilerinden yüksek saflıkta toryum oksit üretimi
Başlık: Kompleks cevherlerin liç çözeltilerinden yüksek saflıkta toryum oksit üretimi
Yazarlar: Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN
Anahtar Kelimeler: Toryum, Solvent Ekstraksiyon, Liç Çözeltisi.
Özet:

Bu çalışmada nadir toprak elementleri (NTE) içeren liç çözeltilerinden toryumun ayrılması ve saflaştırılması üzerine bir yöntem araştırılmıştır. Toryum yüklenmesinde sorun oluşturan demir, Adogen 464 solventi ile ilk olarak çözeltiden uzaklaştırılmıştır. Toryum, 1/3 organik/sulu faz oranında, %30 D2EHPA ile yüklenmiş ve Th-D2EHPA stokiyometrik bağ oluşturma oranı 1:2,6 olarak saptanmıştır. Yükleme sonrası, hafif NTE ve ağır NTE sırasıyla 0,25 M H₂SO₄ ve 6 M HCl ile yüklü organikten yıkanmış ve 6 M H₂SO₄ ile toryum sıyrılmıştır. Oksalik asit ile toryum çöktürülmüş, çökelti 1.050 °C sıcaklıkta kalsine edilmiş ve kalsinasyon sonrası toryum oksit saflığı ICP-OES analizine göre %99,23 olarak saptanmıştır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.709316

Details

[English .pdf]
Production of high purity thorium oxide from complex ores leach liquor
Title: Production of high purity thorium oxide from complex ores leach liquor
Authors: Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN
Keywords: Thorium, Solvent Extraction, Leach Liquor.
Abstract:

This paper investigates a method for separation and purification of thorium from leach liquors containing rare-earth elements (REE). Iron, which causes problems in the stage of thorium extracting, was first removed by using Adogen 464 solvent. Thorium was extracted with 30% D2EHPA-in kerosene with 1/3 organic/aqueous ratio and stoichiometry of the thorium-D2EHPA complex was calculated as 1:2.6 from slope analysis. After the extraction, LREE and HREE were scrubbed from the extracted organic with 0.25 M H₂SO₄ and 6 M HCl, respectively. Thorium oxalate was precipitated by oxalic acid and calcined at 1,050 °C. It was, after calcination, determined that purity of thorium oxide is 99.23%, based on the ICP-OES analysis..

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.709316 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021