İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gaziköy-Mürefte (Marmara Denizi) arasında yer alan sığ denizel bölgedeki deformasyonun sismik yansıma verileri ışığında tektonik anlamı, KB Anadolu
Başlık: Gaziköy-Mürefte (Marmara Denizi) arasında yer alan sığ denizel bölgedeki deformasyonun sismik yansıma verileri ışığında tektonik anlamı, KB Anadolu
Yazarlar: Şule GÜRBOĞA, Aslı Zeynep YAVUZOĞLU, Recep GÜNEY, Fatma BETÜL KARCI, Ayhan YAVUZOĞLU, Özgür TÜRKMEN, Pir Çağatay KARTAL, Bahri Serkan AYDEMİR, Murat EVREN, Murat CENK, Barbaros ŞİMŞEK, Eyyüp ÖZBEK, Tuğrul Şükrü YURTSEVER, Füsun YİĞİT FETHİ, Eşref AYLAN, Uğur Zeki KIRAT
Anahtar Kelimeler: Gaziköy-Mürefte, Sığ denizel deformasyon, Uyumsuzluk yüzeyi, Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Marmara Denizi.
Özet:

Bu çalışma kapsamında, MTA Deniz Araştırmaları Dairesi bünyesinde bulunan R/V Selen Araştırma Gemisi kullanılarak Tekirdağ Havzası’nın en batı kesimini oluşturan sığ denizel alanda 41 hat boyunca 191 km sığ sismik ve ~ 500 km uzunluğunda batimetri verisi toplanmıştır. Böylelikle, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS)’nin Gaziköy güneyinde bulunan denizel alanda bulunan tektonik yapıları ve deformasyon dokuları incelenmiştir. Sismik hatların veri işlem çalışması ve yorumlanması sonucunda, çalışma alanı içinde KAFS’nin GB’ya dönmesine bağlı olarak ortaya çıkan sıkışma yapıları, faylanma sonucu oluşan Ganos çukurluğunun morfolojisi ve ayrıca üç farklı stratigrafik birim ayırt edilmiştir. Bu birimler birbirlerinden belirgin uyumsuzluk yüzeyleri ile ayrılmakta ve her katman farklı deformasyon yapıları sunmaktadır. Sismik verilerden elde edilen en önemli sonuçlardan biri de deniz tabanı güncel çökellerini yaşlı birimlerden ayıran uyumsuzluk yüzeyinin deniz seviyesi değişimlerine işaret eden aşmalı yapılar ile temsil edilmesidir. Bu durumun, deniz seviyesindeki düşüş döneminde gelişmiş erozyonal sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktığı değerlendirilmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.784476

Details

[English .pdf]
Tectonic meaning of the deformation in shallow marine region between Gaziköy-Mürefte (Sea of Marmara) by using seismic reflection data, NW Anatolia
Title: Tectonic meaning of the deformation in shallow marine region between Gaziköy-Mürefte (Sea of Marmara) by using seismic reflection data, NW Anatolia
Authors: Şule GÜRBOĞA, Aslı Zeynep YAVUZOĞLU, Recep GÜNEY, Fatma BETÜL KARCI, Ayhan YAVUZOĞLU, Özgür TÜRKMEN, Pir Çağatay KARTAL, Bahri Serkan AYDEMİR, Murat EVREN, Murat CENK, Barbaros ŞİMŞEK, Eyyüp ÖZBEK, Tuğrul Şükrü YURTSEVER, Füsun YİĞİT FETHİ, Eşref AYLAN, Uğur Zeki KIRAT
Keywords: Gaziköy-Mürefte, Shallow marine deformation, Unconformity surface, North Anatolian Fault System, Sea of Marmara.
Abstract:

Within the scope of this paper, seismic reflection and bathymetry studies were carried out in the shallow marine area forming the westernmost part of the Tekirdağ Basin using the R/V Selen Research Vessel within the MTA Marine Research Department. In the study area, ~ 500 km length bathymetry data and ~191 km shallow seismic profiles ( 41 lines) were collected. By means of the data, tectonic structures and deformation textures of the North Anatolian Fault System (NAFS) in the marine area of Gaziköy were examined. As a result of the processing and interpretation of the seismic sections, compression structures occurring due to the SW rotation of the NAFS in the study area, the morphology of the Ganos depression that formed as a result of faulting and also three different stratigraphic units were distinguished. These units are separated from each other by distinct unconformity surfaces and each unit presents different deformation structures. One of the most significant results obtained from the seismic data is that the unconformity surface that separates the current sediments of the seafloor from the older units is represented by the overlapping structures indicate sea level changes. It has been assessed that this situation occurred as a result of the erosional process developed during sea level fall.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.784476

  
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021