İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Denizli Havzası (GB Anadolu) Neojen istifinde ilk Turoliyen bulgusu ve bölgesel paleobiyocoğrafik önemi
Başlık: Denizli Havzası (GB Anadolu) Neojen istifinde ilk Turoliyen bulgusu ve bölgesel paleobiyocoğrafik önemi
Yazarlar: Adil DOĞAN, Serdar MAYDA, M.Cihat ALÇİÇEK
Anahtar Kelimeler: Karasal Neojen, Omurgalı, Turoliyen, Denizli, Batı Anadolu.
Özet:

Denizli Havzası Neojen istifine ait Kolankaya formasyonu alüvyon yelpazesi taşkın düzlüğü birimleri (Güzelpınar Üyesi) içerisinde bulunan omurgalı fosiller, geç Miyosen (erken-orta Turoliyen, MN11-12) süresince Doğu Akdeniz’den İran’a kadar yayılan coğrafyanın memeli paleofaunasının karakteristik elemanı olan Skoufotragus laticeps (Andree, 1926) ve Hipparion brachypus (Hensel, 1862) olarak tanımlanmıştır. Havza istifinde bilinen bu ilk Turoliyen bulgusu, ilgili taksonların paleobiyocoğrafik yayılımlarının kurgulanmasında önemli olduğu gibi Batı Anadolu karasal Neojen havzaları arasında stratigrafik korelasyona da olanak vermektedir.

https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.651620

Details

[English .pdf]
First Turolian findings in the Neogene sequence of Denizli Basin (SW Anatolia) and its regional palaeobiogeographic significance
Title: First Turolian findings in the Neogene sequence of Denizli Basin (SW Anatolia) and its regional palaeobiogeographic significance
Authors: Adil DOĞAN, Serdar MAYDA, M.Cihat ALÇİÇEK
Keywords: Terrestrial Neogene, Vertebrate, Turolian, Denizli, Western Anatolia.
Abstract:

The large fossil vertebrates obtained from the alluvial flood-plain deposits of the Kolankaya formation are determined as Skoufotragus laticeps (Andree, 1926) and Hipparion brachypus (Hensel, 1862), as representative elements of palaeomammal faunas spanning from the eastern Mediterranean to Iranian domains during the late Miocene (early-middle Turolian, MN11-12). These first Turolian records from the basin fill succession bear importance on reconstruction for the palaeobiogeographic diversity of relevant taxons as well as admit of interbasinal stratigraphic correlation for the Western Anatolian terrestrial Neogene basins.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.651620 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021