İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
PC uçucu külün köpük betonda hafif agrega olarak kullanılabilirliği
Başlık: PC uçucu külün köpük betonda hafif agrega olarak kullanılabilirliği
Yazarlar: Metin DAVRAZ, Şemsettin KILINÇARSLAN
Anahtar Kelimeler: Köpük beton, Hafif agrega, PC kül, Basınç dayanımı, Isıl iletkenlik.
Özet:

Köpük beton agregalı ya da agregasız olarak üretilebilir. Bu çalışmada hafif agrega olarak PC kullanılarak köpük beton üretim olanağı araştırılmıştır. Afyon ili Dinar ilçesinde yeralan bir tekstil fabrikasında pulverize kömür fırınından yaklaşık 10 ton/gün civarında PC kül atığı ortaya çıkmaktadır. Bu atık Acıgöl civarında vahşi olarak depolanmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu çalışmada, köpük beton üretiminde hafif agrega olarak PC kül kullanım olanağı araştırılmıştır. İlk olarak PC külün kimyasal bileşenleri, tane boyut dağılımı ve tane yoğunlukları belirlenmiştir. Agrega analizleri tamamlandıktan sonra 250 kg/m3 çimento dozajında ve s/c: 0,65 oranında, 450 kg/ m3 kuru yoğunlukta köpük beton üretilmiştir. Köpük beton karışımında kullanılan PC kül miktarı 0-200 kg/m3 arasındadır. Sonrasında üretilen köpük betondan 100 mm küp ve 300x300x50 mm prizma örnekleri dökülmüştür. 28 günlük kür periyodunu tamamlayan 452 kg/m3 yoğunluklu köpük beton küp örneklerinin ortalama basınç dayanımları 1,07 MPa ve prizma örneklerinin ısıl iletkenlik katsayıları 0,097 W/mK olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, PC külün köpük betondan prekast eleman ve döşeme şapı üretiminde hafif agrega olarak başarıyla kullanılabileceği belirlenmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.545562

Details

[English .pdf]
Usability of PC-ash as lightweight aggregate in foam concrete
Title: Usability of PC-ash as lightweight aggregate in foam concrete
Authors: Metin DAVRAZ, Şemsettin KILINÇARSLAN
Keywords: Foam concrete, Lightweight aggregate, PC ash, Compressive strength, Thermal conductivity.
Abstract:

Foam concretes can be produced with aggregate or without aggregate. In this study, the possibility of using PC ash as lightweight aggregate in the production of foam concrete was investigated. Waste- PC ash is emerging from the pulverized coal furnace about 10 tons/day in a textile factory located in the vicinity of Dinar (Afyonkarahisar). The chemical properties, particle size distribution and grain densities of PC-ash were determined. Foam concrete with a dry density of 450 kg/m3 at a cement dosage of 250 kg/m3 and w/c:0.65 was produced after the aggregate analysis. The PC-ash which is used in foam concrete mix is between 0 and 200 kg/m3. 100 mm cube and 300x300x50 mm prism samples were prepared with this foam concrete. The compressive strengths of the cube samples and the thermal conductivity coefficient of the prism samples were tested at the 28th day. The average compressive strength of foam concrete samples with a density of 452 kg/m3 was determined as 1.07 MPa and the thermal conductivity coefficient was determined as 0.097 W/mK. As a result, it has been determined that PC-ash as lightweight aggregate can be successfully used in production of precast element and light floor-screed.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.545562 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020