İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Marquardt algoritması ve zorunlu sinir ağı kullanılarak bir kromit yatağına bağlı gravite alanının 2 boyutlu ters çözüm modellemesi
Başlık: Marquardt algoritması ve zorunlu sinir ağı kullanılarak bir kromit yatağına bağlı gravite alanının 2 boyutlu ters çözüm modellemesi
Yazarlar: Ata ESHAGHZADEH, Sanaz SEYEDI SAHEBARI, Alireza DEHGHANPOUR
Anahtar Kelimeler: Kromit yatağı, Sonlu düşey silindir, Zorunlu Sinir Ağları, Gravite, Marquardt algoritması.
Özet:

Bu makalede iki modelleme yöntemi kullanılmaktadır. İlk olarak, sonlu bir dikey silindir kaynağının gravite anomalisinin ters çözümü için Marquardt algoritmasına dayanan bir yöntem sunulmuştur. Ters çözüm çıktıları alt ve üst derinlik ile yarıçap parametreleridir. İkinci yöntem ise Zorunlu Sinir Ağları (ZSA)’dır. Bu yöntem gravite alanını yorumlamak için gözlenen gravite değerleri ile tahmin edilen yer altı yoğunluk dağılımı değerleri kullanılarak hesaplanan gravite değerleri arasındaki uyumun sağlanmasını denemektedir. Yöntemlerin kabiliyetini değerlendirmek için tatminkar sonuçlar elde edildikçe farklı başlangıç parametreleri ile elde edilen modellerin gravite anomalilerin analizi için kullanılırlar. Ayrıca bu yaklaşımlar, Sebzevar’ın doğusunda (İran) yer alan bir Kromit yatağına bağlı gravite anomalilerinin ters çözüm modellemesi için uygulanmıştır. Her iki yöntem kullanılarak gerçek gravite verilerinin yorumlanması hemen hemen aynı sonuçları vermiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.589224

Details

[English .pdf]
2D inverse modeling of the gravity field due to a chromite deposit using the Marquardt’s algorithm and forced neural network
Title: 2D inverse modeling of the gravity field due to a chromite deposit using the Marquardt’s algorithm and forced neural network
Authors: Ata ESHAGHZADEH, Sanaz SEYEDI SAHEBARI, Alireza DEHGHANPOUR
Keywords: Chromite deposit, Finite vertical cylinder, Forced Neural Networks, Gravity, Marquardt’s algorithm.
Abstract:

In this paper, two modeling method are employed. First, a method based on the Marquardt’s algorithm is presented to invert the gravity anomaly due to a finite vertical cylinder source. The inversion outputs are the depth to top and bottom, and radius parameters. Second, Forced Neural Networks (FNN) for interpreting the gravity field as try to fit the computed gravity in accordance with the estimated subsurface density distribution to the observed gravity. To evaluate the ability of the methods, those are employed for analyzing the gravity anomalies from assumed models with different initial parameters as the satisfactory results were achieved. We have also applied these approaches for inverse modeling the gravity anomaly due to a Chromite deposit mass, situated east of Sabzevar, Iran. The interpretation of the real gravity data using both methods yielded almost the same results.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.589224 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020