İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Variskan kısalmasının, Tadaout-Tızı N’rsas madencilik bölgesindeki cevherleşmenin kontrolü üzerindeki rolü (Doğu Anti-Atlas, Fas)
Başlık: Variskan kısalmasının, Tadaout-Tızı N’rsas madencilik bölgesindeki cevherleşmenin kontrolü üzerindeki rolü (Doğu Anti-Atlas, Fas)
Yazarlar: Mustapha AIT DAOUD, Abdelhafid ESSALHI, Mourad ESSALHI, Abdeslam TOUMMITE
Anahtar Kelimeler: Tadaout-Tizi n’Rsas Antiklinali, Tafilalet, Doğu Anti-Atlas, Variskan Kısalması, Normal faylar.
Özet:

Tadaout-Tizi n’Rsas (TTR) antiklinalinde barit, bakır, kurşun ve çinko cevherlerini içeren KD-GB yönelimli damarların bolluğu, bu bölgeyi Tafilalet’teki (Doğu Anti-Atlas’ın doğu sınırı) başlıca damar alanlarından birisi yapmaktadır. Fayların tekrar aktif hale gelmesi ve sert (kalın Ordovisiyen serisi, Silüriyen kireçtaşı ve Devoniyen kireçtaşı) ve yumuşak birimlerin (Silüriyen şeylleri ve Devoniyen marnları) ardalanması, KD-GB yönelimli Variskan kısalması sırasında meydana gelen TTR antiklinalinin deformasyonunda önemli bir role sahiptir. Bazı jeolojik kesitlerin yanı sıra, Landsat 8 OLI uydu verilerini kullanmak suretiyle saptanan çizgiselliklere dayalı çalışmamız, TTR antiklinalinde bulunan 130°K konumlu majör bir kıvrım olduğunu göstermektedir. Bu büyük kıvrım, içerisinde 130°K, 95°K ve 20°K konumlu minör kıvrımlar barındırmaktadır. Bu yapı, TTR bölgesinin Anti-Atlas ve Ougarta kuşakları arasındaki kesişme bölgesinde oluştuğunu göstermektedir. Bu kıvrımların bir çoğu, altta yatan Prekambriyen yaşlı fayların yeniden etkinleşmesinin ve sert ile yumuşak birimlerin ardalanmasının bir sonucudur. Kırılgan tektonik, Gondvana ve Avrasya kıtalarının çarpışmasının sonucu oluşan KD-GB yönelimli kısalmadan kaynaklanan ve çoğunlukla KD-GB yönelimli normal faylar ile karakterize edilirler. Sonuç olarak, TTR cevherleşmesinin, Variskan orojenezinin geç evresi ya da sonrası ile ilişkili olması gerekir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.524167

Details

[English .pdf]
The role of variscan shortening in the control of mineralization deposition in Tadaout-Tizi N’rsas mining district (Eastern Anti-Atlas, Morocco)
Title: The role of variscan shortening in the control of mineralization deposition in Tadaout-Tizi N’rsas mining district (Eastern Anti-Atlas, Morocco)
Authors: Mustapha AIT DAOUD, Abdelhafid ESSALHI, Mourad ESSALHI, Abdeslam TOUMMITE
Keywords: Tadaout-Tizi n’Rsas Anticline, Tafilalet, Eastern Anti-Atlas, Variscan Shortening, Normal Faults.
Abstract:

The abundance of the NE-SW direction veins mineralized in barite, copper, lead and zinc in the Tadaout-Tizi n’Rsas (TTR) anticline make this area one of the principal vein fields in Tafilalet (easternmost border of the Eastern Anti-Atlas). Reactivation of faults and alternation of competent (thicks Ordovician series, Silurian limestone and Devonian limestone) and incompetent levels (Silurian shales and Devonian marls) have an important role in the deformation of the TTR anticline during the NE-SW Variscan shortening. Our work based on lineaments extraction using a Landsat 8 OLI combined with some geological cross sections, shows a N130° major fold corresponding to TTR anticline. This big fold shows internal N130°, N95° and N20° minor folds. This structure indicates that the TTR area was formed in the hinge between the Anti-Atlas and the Ougarta belts. A number of these folds are the consequence of the underlying Precambrian faults reactivation and alternation of competent and incompetent levels. Brittle tectonics is dominated by NE-SW normal faults which result from the NE-SW shortening consequence of the Gondwana and Eurasia continents collision. Consequently, the mineralization of TTR is necessarily related to late or post-Variscan orogeny.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.524167 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020