İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Alanya yakınlarında Toros Orojeni içerisinde belirlenmiş makaslama zonunun yapısal özellikleri ve tektonik önemi, GB Türkiye
Başlık: Alanya yakınlarında Toros Orojeni içerisinde belirlenmiş makaslama zonunun yapısal özellikleri ve tektonik önemi, GB Türkiye
Yazarlar: Volkan ÖZAKSOY
Anahtar Kelimeler: Nap, kıvrım, folyasyon, doğrultu atımlı makaslama, kinematik belirteç, tektonik melanj,
Özet:

Yeşilöz Makaslama Zonu (YMZ), Alanya bölgesinde yer alan Alanya Nap Kompleksi’nin, Mahmutlar alt napı içerisinde belirlenmiş büyük bir makaslama zonudur. Nap, yerleşimi sırasında eksenel metamorfik folyasyon ile ilksel transpoze kıvrımlar ve düşey açık kıvrımlar tarzında deformasyon yapılarının gelişimine neden olmuştur. KB doğrultulu bu zon, 2 km genişliğe ve 10 km’nin üzerinde haritalanabilir uzunluğa sahiptir. Makaslama zonu, napa ait metamorfik kayaçlardan, düşey folyasyona sahip milonitleşmiş fillitler içerisinde yer alan merceksi mermer ve kuvarsit blokları ile temsil edilmektedir. Bu kırılgan kayaç kütleleri, nap içerindeki yapılara benzer şekilde kesilmiş ve parçalanmış düşey kıvrımlar ve naptaki metamorfik folyasyonun kalıntılarını içeren fillitik makaslama lensleri sergilemektedir. Makaslama zonu içerisindeki kinematik belirteçler, sağ yanal doğrultu atımlı bir deformasyona işaret etmektedirler. Mahmutlar napının tektonik yerleşimi, altındaki napın üst kesimlerinde hafif dereceli bir metamorfizmaya neden olurken, derinlere kadar uzanan makaslama zonunun gelişimiyle de etkilemiştir. Nap, makaslama zonunun oluşumu sırasında ve sonrasında daha fazla translasyonal harekete uğramamıştır. Bu durum büyük olasılıkla, sünümlü doğrultu atımlı hareketin, Alanya Nap Kompleksi içerisinde sonra etkin olan daha genç napların yerleşimi ile gelişen kalıntı kısalmanın karşılanması ile ilgili olmalıdır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.502054

 

 

 

 

Details

[English .pdf]
Structural properties and tectonic signi ficance of a shear zone discovered within the Tauride orogen near Alanya, SW Turkey
Title: Structural properties and tectonic signi ficance of a shear zone discovered within the Tauride orogen near Alanya, SW Turkey
Authors: Volkan ÖZAKSOY
Keywords: Nappe, folds, foliation, transcurrent shear, kinematic indices, tectonic mèlange,
Abstract:

A major shear zone, referred to as the Yeşilöz Shear Zone, was discovered in the lower Mahmutlar Nappe of the Alanya Nappe Complex in Alanya region. The nappe shows early transposed folds with axial metamorphic foliation and upright open folds formed during emplacement. The NW-trending shear zone is around 2 km wide and mappable over a length segment of 10 km. The shear zone consists of the metamorphic rocks of the host nappe, but with the phyllite mylonitized by vertical shear foliation and the quartzite and marble dispersed as lenticular bodies. These brittle rock bodies show broken upright folds similar as in the nappe, and also the phyllite shear lenses bear relics of the nappe metamorphic foliation. Analysis of kinematic indices in the shear zone points to a dextral transcurrent deformation. The emplacement of Mahmutlar Nappe caused mild metamorphism of the upper part of underlying nappe and also affected it with the development of the shear zone that extended downwards. The nappe underwent no further translational movement during and after the shear zone formation, which suggests that the ductile transcurrent deformation probably accommodated a residual shortening induced by the emplacement of the next, younger nappe of the Alanya Nappe Complex.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.502054 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019