İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Burdur güneybatısı (Yarışlı Gölü güneyi, Batı Türkiye) Selandiyen yaşlı bentik foraminifer toplulukları ve bazı taksonomik revizyonlar
Başlık: Burdur güneybatısı (Yarışlı Gölü güneyi, Batı Türkiye) Selandiyen yaşlı bentik foraminifer toplulukları ve bazı taksonomik revizyonlar
Yazarlar: Şükrü ACAR
Anahtar Kelimeler: Yarışlı Gölü, Burdur, foraminifer, selandiyen, SBZ 2, neosistanites, parahaymanella, pseudohottingerina,
Özet:

Bu çalışmada, yeni cinsler ve yeni türler tanımlanmıştır. Tanımlanan üç yeni cins; Neosistanites Acar, n.gen. (tip tür Sistanites iranica Rahaghi, 1983), Parahaymanella Acar, n.gen. (tip tür Parahaymanella hakyemezae), ve Pseudohottingerina Acar, n.gen. (tip tür Pseudohottingerina burdurensis) dir. Neosistanites iranicus (Rahaghi, 1983) ve Neosistanites Acar yeni cinsinin yedi yeni türü (N. sozerii, N. okuyucui, N. guvenci, N. dageri, N. catali, N. armagani ve N. inali) tanımlanmıştır. Parahaymanella Acar yeni cinsinde ise; üç yeni tür (P. hakyemezae, P. bozkurti, P. alanae) tanımlanmıştır.Pseudohottingerina yeni cinsinin yeni türleri ise Ps. burdurensis ve Ps. yarisliensis’tir. Burada ilk kez; Laffitteina anatoliensis Acar, n.sp., Laffitteina thraciaensis Acar, n.sp., Sirtina paleocenica Acar, n.sp. ve Ankaraella minima Acar, n.sp., yeni türleri de tanımlanmıştır. Ayrıca bilinen diğer bentik foraminifer cinslerinin türlerinden Laffitteina erki (Sirel, 1969), Laffitteina mengaudi (Astre, 1923) ve Ankaraella trochoidea Sirel, 1998 türlerinin de detay tanımlamaları yapılmış, sistematikleri verilmiş ve resimlenmişlerdir. Bunların dışındaki diğer bazı bentik foraminiferlerin; Akbarina primitiva (Rahaghi, 1983), Bolkarina aksarayi Sirel, 1981, Biloculinites cf. paleocenica Rahaghi, 1983, Miscellanea? globularis Rahaghi, 1978, Globoflarina? sphaeroidea (Fleury, 1982), Heterillina sp., Keramosphaera sp., Textularia sp., Chrysalidina? sp., Kolchidina? sp., Lockhartia? sp., Popovia? sp. ve Thalmannita? sp.’nin yalnızca cins ve tür tayinleri yapılarak resimlenmiş fakat sistematikleri incelenmemiştir. Ayrıca bu çalışmada bazı tanımlanmamış bentik foraminifer cinsleri de yer almaktadır. Bunlar tanımlanmamış miliolid, miscellanid, planulinid, rotaliid, mississippinid ve aglutine cinsler olup, yalnızca fotoğrafları verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada; yeni bir ailenin tanımı (Neosistanitidae), yeni cins Neosistanites’in sınıflaması ile ilgili açıklamalar, cinsler arasında tip tür ve tür transferleri, Ankaraella Sirel (1998) cinsinde sırtların (r) varlığı (güncellenmesi) ve Ankaraella trochoidea Sirel, 1998 türü ile ilgili bazı hataların düzeltmeleri de yapılmıştır. Bazı fosil algler bulunmuş ve onların fotoğraflarıda levhalarda verilmiştir. Tüm material (SBZ 2) Selandiyen’e aittir (Serra-Kiel vd. 1998). 

https://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.494620

Details

[English .pdf]
Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions
Title: Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions
Authors: Şükrü ACAR
Keywords: Lake Yarışlı, Burdur, foraminifera, selandian, SBZ 2, neosistanites, parahaymanella, pseudohottingerina,
Abstract:

In this study, new genera and species are described. These three new genera are Neosistanites Acar, n.gen. (type species Sistanites iranica Rahaghi, 1983), Parahaymanella Acar, n.gen. (type species Parahaymanella hakyemezae), and Pseudohottingerina Acar, n.gen. (type species Pseudohottingerina burdurensis). Seven new species (Neosistanites sozerii, N. okuyucui, N. guvenci, N. dageri, N. catali, N. armagani and N. inali) and one known species [N. iranicus (Rahaghi, 1983)] of Neosistanites n.gen. are determined. Three new species (Parahaymanella hakyemezae, P. bozkurti, P. alanae) of Parahaymanella n.gen. are also described. New species of Pseudohottingerina n. gen. are Ps. burdurensis and Ps. yarisliensis. Here for the first time, Laffitteina anatoliensis Acar, n.sp., Laffitteina thraciaensis Acar, n.sp., Sirtina paleocenica Acar, n.sp. and Ankaraella minima Acar, n.sp. are described as well. Moreover, some other benthic foraminiferal species such as Laffitteina erki (Sirel, 1969), Laffitteina mengaudi (Astre, 1923) and Ankaraella trochoidea Sirel, 1998 are described in detail and photographed, and their systematics are given. Besides, some other benthic foraminifera such as Akbarina primitiva (Rahaghi, 1983), Bolkarina aksarayi Sirel, 1981, Biloculinites cf. paleocenica Rahaghi, 1983, Miscellanea? globularis Rahaghi, 1978, Globoflarina? sphaeroidea (Fleury, 1982), Heterillina sp., Keramosphaera sp., Textularia sp., Chrysalidina? sp., Kolchidina? sp., Lockhartia? sp., Popovia? sp. and Thalmannita? sp. have been determined and been photographed but not studied in terms of systematic paleontology. In this study, some indetermined benthic foraminiferal genera have been presented. These are the indetermined genera of miliolid, miscellanid, planulinid, rotaliid, mississippinid and agglutinated and only given their photomicrographs. Besides, in this study, a new family (Neosistanitidae) is introduced; some explanations about the Neosistanites n. gen. is given; some changes in type species and species between genera, and some emendations in the genus Ankaraella Sirel (1998) about the existence of ridge (r) and some corrections for the definition of Ankaraella trochoidea Sirel, 1998 are made. Some fossil algae are found and their photomicrographs are given in the plates as well. All the material belongs to the SBZ 2 (Selandian). 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019