İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Burdur güneybatısı (Yarışlı Gölü güneyi, Batı Türkiye) Selandiyen yaşlı bentik foraminifer toplulukları ve bazı taksonomik revizyonlar
Başlık: Burdur güneybatısı (Yarışlı Gölü güneyi, Batı Türkiye) Selandiyen yaşlı bentik foraminifer toplulukları ve bazı taksonomik revizyonlar
Yazarlar: Şükrü ACAR
Anahtar Kelimeler: Yarışlı Gölü, Burdur, SBZ 2, foraminifer, selandiyen, neosistanites, parahaymanella, pseudohottingerina,
Özet:

Bu çalışmada, yeni cinsler ve yeni türler tanımlanmıştır. Tanımlanan üç yeni cins; Neosistanites (tip tür Sistanites iranica), Parahaymanella (tip tür Parahaymanella hakyemezae) ve Pseudohottingerina (tip tür Pseudohottingerina burdurensis)’dir. Neosistanites yeni cinsi ve onun yeni türleri (N. sozerii, okuyucui, N. guvenci, N. dageri, N. catali, N. armagani, N. inali) ve Neosistanites iranicus tanımlanmıştır. Parahaymanella yeni cinsi ve onun yeni türleri (P. hakyemezae, P. bozkurti ve P. alanae)’ dır. Yeni cins Pseudohottingerina’nın yeni türleri (Ps. burdurensis ve Ps. yarisliensis)’dir. Laffitteina anatoliensis, Laffitteina thraciaensis, Sirtina paleocenica, Ankaraella minima yeni türleri ve Laffitteina erki, Laffitteina mengaudi, Ankaraella trochoidea türleri tanımlanmış ve resimlenmiştir. Bilinen Akbarina primitiva, Bolkarina aksarayi, Biloculinites cf. paleocenica,  Miscellanea? globularis, Globoflarina? sphaeroidea türleri ve Heterillina sp., Keramosphaera sp., Textularia sp., Chrysalidina? sp., Kolchidina? sp., Lockhartia? sp., Popovia? sp. ve Thalmannita? sp., cinsleri, sadece resimlenmiştir. Tanımlanamamış bentik foraminifer cinslerinin (miliolid, miscellanid, planulinid, rotaliid, mississippinid, aglutine) sadece fotoğrafları verilmiştir. Yeni bir ailenin (Neosistanitidae) tanımı, Neosistanites’in sınıflaması, cinsler arasında tip tür ve tür transferleri, Ankaraella cinsinin güncellenmesi ve Ankaraella trochoidea türü ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Bazı fosil alglerin fotoğrafları, levhalarda verilmiştir. Tüm material (SBZ 2) Selandiyen’e aittir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.494620

 

 

Details

[English .pdf]
Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions
Title: Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions
Authors: Şükrü ACAR
Keywords: Lake Yarışlı, Burdur, SBZ 2, foraminifera, selandian, neosistanites, parahaymanella, pseudohottingerina,
Abstract:

In this study, new genera and  species  are  described.  These  three  new  genera  are  Neosistanites (type species Sistanites iranica), Parahaymanella (type species Parahaymanella hakyemezae) and Pseudohottingerina (type species Pseudohottingerina burdurensis). Neosistanites new species and new genus (N. sozerii, N. okuyucui, N. guvenci, N. dageri, N. catali, N. armagani, N. inali) and Neosistanites iranicus are defined. Parahaymanella is the new genus and its new species (P. hakyemezae, P. bozkurti and P. alanae). New species of new genus Pseudohottingerina (Ps. burdurensis and Ps. yarisliensis). Laffitteina anatoliensis, Laffitteina thraciaensis, Sirtina paleocenica, Ankaraella minima new species and Laffitteina erki, Laffitteina mengaudi, Ankaraella trochoidea species are defined and illustrated. Known Akbarina primitiva, Bolkarina aksarayi, Biloculinites cf. paleocenica, Miscellanea? globularis, Globoflarina? sphaeroidea species and Heterillina sp., Keramosphaera sp., Textularia sp., Chrysalidina? sp., Kolchidina? sp., Lockhartia? sp., Popovia? sp. and Thalmannita? sp., genera, illustrated only. Only photographs of undescribed benthic foraminifera genera (miliolid, miscellanid, planulinid, rotaliid, mississippinid, aglutine) are given. The definition of a new family (Neosistanitidae), the classification of the Neosistanites, the type species and species transfers between the genera, the emendation of the Ankaraella genus and the corrections of the Ankaraella trochoidea were made. Photographs of some fossil algae are given in plates. All material (SBZ 2) belongs to the Selandian.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.494620

 

 

  
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019