İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
KB İÇ ANADOLUDAKİ ANA NEOTEKTONİK YAPILARDAN BİRİ: BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU VE ILİŞKİLİ FAYİLERLEME KIVRIMLARI
Başlık: KB İÇ ANADOLUDAKİ ANA NEOTEKTONİK YAPILARDAN BİRİ: BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU VE ILİŞKİLİ FAYİLERLEME KIVRIMLARI
Yazarlar: Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT, Bülent KAYPAK
Anahtar Kelimeler: Beypazarı, Kör Bindirme, Neotektonik, Deprem, İç Anadolu, Türkiye
Özet:

Bu makalede Türkiye jeoloji literatüründe “Beypazarı fleksürü / monoklinali” olarak bilinen yapının “Beypazarı fay ilerleme kıvrımları” olarak anılmasının daha uygun olacağı önerilmektedir. Beypazarı, Kilci ve Başören kör bindirmeleri ile Erenler geri bindirmesinden meydana gelen Beypazarı Kör Bindirme Zonu (BKBZ), deprem etkinliğinin de gösterdiği üzere aktif neotektonik bir yapıdır. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu ve Eskişehir Fay Zonu arasındaki etkileşimden doğan KB-GD daralma sonucu oluşan Eldivan-Elmadağ Kıstırılmış Tektonik Kaması, Abdüsselam Kıstırılmış Tektonik Kaması ile birlikte Beypazarı Kör Bindirme Zonu da Anadolu levhasının iç deformasyonunu karşılamaktadır.

Details

[English .pdf]
ONE OF THE MAİN NEOTECTONİC STRUCTURES İN THE NW CENTRAL ANATOLİA: BEYPAZARI BLİND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATİON FOLDS
Title: ONE OF THE MAİN NEOTECTONİC STRUCTURES İN THE NW CENTRAL ANATOLİA: BEYPAZARI BLİND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATİON FOLDS
Authors: Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT, Bülent KAYPAK
Keywords: Beypazarı, Blind Thrust, Neotectonics, Earthquake, Central Anatolia, Turkey
Abstract:

This paper suggests that the structure known as “Beypazarı flexure / monocline” in the Turkish geology literature should be named as “Beypazarı fault-propagation folds”. Beypazarı, Kilci and Başören blind thrusts together with Erenler back thrust constitute the Beypazarı Blind Thrust Zone which is an active neotectonic structure as indicated by earthquake activity. NW-SE contraction created by the interaction between the North Anatolian Fault Zone, the Kırıkkale-Erbaa Fault Zone and the Eskişehir Fault Zone produced the Eldivan-Elmadağ Pinched Crustal Wedge, the Abdüsselam Pinched Crustal Wedge and the Beypazarı Blind Thrust Zone. These structures take up the internal deformation of the Anatolian Plate. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018