İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kaynak kenarlarını belirlemek için toplam yatay türevin tilt açısı ve analitik sinyalin genliğinin tilt açısı hesaplanmasında farklı yaklaşımların karşılaştırılması
Başlık: Kaynak kenarlarını belirlemek için toplam yatay türevin tilt açısı ve analitik sinyalin genliğinin tilt açısı hesaplanmasında farklı yaklaşımların karşılaştırılması
Yazarlar: Luan Thanh PHAM, Erdinç ÖKSÜM, Thanh Duc DO, Minh Duc VU
Anahtar Kelimeler: Kenar Belirleme, Yatay Gradiyent, Analitik Sinyal, Tilt Açısı, Doğrudan İfade, Frekans Tekniği
Özet:

Bu makale, yatay türevin genliğinin tilt açısını ve analitik sinyalin genliğinin tilt açısını farklı yöntemler ile hesaplayarak karşılaştırmıştır. Örnek vermek gerekir ise, yatay türevin genliğinin tilt açısı ve analitik sinyalin genliğinin tilt açısı, gravite ve manyetik kaynakların sınırlarının belirlenmesinde doğrudan ifade ve frekans ortamı yaklaşım (k - fonksiyonu) olarak ifade edilebilir. Bu yaklaşımlar sentetik gravite ve manyetik verilerine uygulanmış olup, frekans ortamı tekniğin, doğrudan ifade tekniğine göre, kaynağa ait kenarları daha iyi belirlediği gözlenmiştir. Ek olarak, Zhurihe’ye (Kuzeydoğu Çin) ait manyetik ve Tuan Giao’ya (Kuzeybatı Vietnam) ait gravite verilerinden bahsi geçen yöntemler ile elde edilen bulgular, bilinen jeolojik yapılar ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, frekans ortamı tekniği ile elde edilen sınırlar bilinen jeolojik yapılar ile uyumludur.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.746858

Details

[English .pdf]
Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Title: Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Authors: Luan Thanh PHAM, Erdinç ÖKSÜM, Thanh Duc DO, Minh Duc VU
Keywords: Edge Detection, Horizontal Gradient, Analytic Signal, Tilt Angle, Direct Expression, Frequency Technique
Abstract:

This paper compares effectiveness of the different approaches of computing the tilt angle of the horizontal gradient amplitude and tilt angle of the analytic signal amplitude such as use of direct expression and frequency domain technique (also called k - function) in terms of their accuracy on the detection of the edges of magnetic and gravity sources. These approaches were performed on both synthetic magnetic and gravity data where the frequency domain technique shows improvements in delineation of the actual edges of the sources compared to the direct expression. Additionally, real magnetic data from Zhurihe (Northeast China), and real gravity data from Tuan Giao (Northwest Vietnam) was considered and the obtained results from applying the different approaches were compared with known geological structures. The results show that the boundaries detected from the use of the frequency domain technique are in accord with the known geological structures.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.746858 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021