İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Editör ve Yardımcı Editörler / Editor and Associate Editors

Editör Prof. Dr. Halim MUTLU Ankara Un. Jeoloji Mühendisliği Bölümü halimmutlu26@gmail.com
Kurul Sekreteri /Yardımcı Editör Dr. Hafize AKILLI MTA Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı hafizeakilli@gmail.com
hafize.akilli@mta.gov.tr
Secretary of The Board/Assoc.Editor
Yardımcı Editör Dr. Sinan AKISKA Ankara Un. Jeoloji Mühendisliği Bölümü sinan.akiska@eng.ankara.edu.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Oğuz ALTUN MTA Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı oguz.altun@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Muzaffer Özgü ARISOY MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı muzafferozgu.arisoy@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Dilek Gülnur DEMİRAY MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı dilekgulnur.demiray@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Doç. Dr. Huriye DEMİRCAN MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı asmin68@yahoo.com.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Doç. Dr. Şule GÜRBOĞA MTA Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı sule.gurboga@gmail.com
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Asuman KAHYA MTA Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı asuman.kahya@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Sándor KELE   Hungarian Academy of Sciences keles@geochem.hu
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Neşe OYAL MTA Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü neseoyal@gmail.com
nese.oyal@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Eren PAMUK MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı eren.pamuk@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Doç. Dr. Pınar ŞEN MTA Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı pinar.sen@mta.gov.tr
Assoc. Editor
Yardımcı Editör Dr. Füsun YİĞİT FETHİ MTA Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı fusun.yigit@mta.gov.tr
Assoc. Editor 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021