İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Atıf Şekli

MTA Dergisi aynı içerikte farklı ISSN numaraları ile Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. MTA Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmakta olup, Derginin uluslararası etki faktörünün belirlenmesi sürecinde yalnızca İngilizce sayıya atıf yapılması daha etkili olacaktır. Bu bağlamda, değerli araştırıcıların MTA Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye atıf yapmaları gerektiğinde İngilizce olarak basılan "Foreign Edition" içerisinde yer alan makaleye aşağıda gösterildiği biçimde atıf yapmaları uygun olacaktır.

 

Yazar, F.M. yıl. Makalenin ingilizce versiyonunun adı. Derginin İngilizce adı (Bulletin of the Mineral Research and Exploration) ve , (Bull.Min.Res.Exp) v. #, p. ##-##.

 

Örnek:

Göncüoğlu, M. C. 2011. Geology of The Kütahya- Bolkardağ Belt. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 142, 227-282

veya

Göncüoğlu, M. C. 2011. Geology of The Kütahya- Bolkardağ Belt. Bull.Min.Res.Exp., 142, 227-282.

How to cite?

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is published both in English and Turkish versions within different ISSN number. The Bulletin is indexed  and abstracted by national and international indexes. And it will be more effective to cite only on the English Edition in order to determine its Impact Factor. Therefore, If the  authors refer a paper which published in the Bull. Min. Res. Exp. they must do cited English version of this manuscript as shown below.

 

Author, F.M., year. Title of article. Title of Journal (Bulletin of the Mineral Research and Exploration) or , (Bull.Min.Res.Exp) v. #, p. ##-##.

 

Example:

Göncüoğlu, M. C. 2011. Geology of The Kütahya- Bolkardağ Belt. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 142, 227-282

or

Göncüoğlu, M. C. 2011. Geology of The Kütahya- Bolkardağ Belt. Bull.Min.Res.Exp., 142, 227-282 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021