İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Hakkımızda

Maden Tetkik ve Arama Dergisi 1936 yılından bu yana yayın hayatına devam eden, yerbilimleri alanında en uzun tarihçeye sahip hakemli bilimsel yayınlardan biridir. MTA Dergisi’nde, yer bilimlerinin her dalına ilişkin özgün bilimsel araştırmalara, eleştirel derlemelere, kısa notlara ve yayımlanmış makalelere ilişkin eleştiri ve yanıt yazılarına yer verilmektedir.

MTA Dergisi 1936-1983 yılları arasında tek bir dergi olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler içerecek şekilde basılmış, 1985’den bu yana ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dergi olarak devam etmektedir. Ayrıca, Dergimiz 2019 yılı itibariyle yılda 3 kez Türkçe ve İngilizce yayımlanmaya başlanmıştır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden makale kabul ücreti, makale işlem ücreti ve basım ücreti alınmamaktadır. MTA Dergisi’ne gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından intihal.net aracılığıyla intihal taramasından geçirilir. İntihal veya kendinden alıntı durumu tespit edilen makaleler değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilir. MTA Dergisi, tamamen açık erişim bir dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergideki makalelerin tam metin içeriğine internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Herhangi bir ortamda ticari olmayan kullanımına ve dağıtımına izin verilmekte, yazarın ve derginin düzenli olarak atıf almasına imkân sağlanmaktadır.

MTA Dergisi aşağıda listelenmiş olan ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır.

 

About Us

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is a peer-reviewed scientific journal which has been published since 1936 and is one of the longest publication time in the field of earth sciences. Bulletin of the Mineral Research and Exploration publishes original scientific research and review papers, discussion/reply and short notes about all aspects of the geosciences.

It has been published as a single journal between 1936-1985 including articles in Turkish, English, French and German, and since 1985 it has been published as two journals in Turkish and English languages. Besides, Bulletin of the Mineral Research and Exploration has been publishing in Turkish and English 3 times in a year since 2019. There is no admission fee, article processing fee and printing fee for the articles sent to the journal for publication. Articles sent to MTA Journal are subjected to plagiarism screening by the Editorial Board via intihal.net. In case of plagiarism or self-plagiarism, articles are rejected before starting peer-review process. MTA Magazine is published as a fully open access journal. Full text content of the articles can be accessed free of charge on the internet. Non-commercial use and distribution in any medium is permitted, and the author and journal are regularly cited.                                                               

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is indexed and abstracted in national and international databases given below. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021